Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Masterprogram i sociologi

  • 120 hp

Programmet ges av Sociologiska institutionen. Observera att masterprogrammen på Sociologiska institutionen från och med nu enbart kommer att finnas med i en antagningsomgång. Vill du läsa detta program HT2020 så behöver du söka det i den internationella omgången som öppnar 16 oktober och som har sista ansökningsdag 15 januari 2020.

Syfte och kunskapsmål

Programmets övergripande mål är att ge studenten hög förmåga att självständigt analysera olika typer av samhällsrelaterade frågeställningar med hjälp av sociologisk teori och metod.

Innehåll och omfattning

Programmet innehåller 45 hp obligatoriska kurser, 45 hp valbara kurser och 30 hp masteruppsats. De obligatoriska kurserna omfattar kurser på avancerad nivå i sociologisk teori och empirisk analys. De valbara kurserna väljs från det varierande utbud av kurser på avancerad nivå som erbjuds av forskare verksamma vid Sociologiska institutionen och de forskningsinstitut vid Stockholms universitet där sociologer är verksamma. Efter överenskommelse kan även kurser på avancerad nivå vid andra institutioner på Stockholms universitet ingå i programmet. Genom de obligatoriska delarna ges en allmänsociologisk bredd och genom de valfria delarna ges utrymme för en hög grad av flexibilitet och möjligheter till profilering av utbildningen.

Examen och arbetsmarknad

Programmet leder fram till en masterexamen inom huvudområdet sociologi.

Efter avslutad utbildning kommer studenten kunna arbeta som kvalificerad utredare och analytiker i myndigheter, företag eller intresseorganisationer. Sociologer efterfrågas generellt i samhällsrelaterade verksamhetsområden där systematisk insamling, bearbetning och analys av information är nödvändig, och programmet ger de verktyg som krävs för att behärska den typen av arbete. Examen ger även en god grund för studenter som vill gå vidare till forskarstudier i sociologi.