Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Masterprogram i sociologi

Vårt masterprogram i sociologi ger dig en god förmåga att analysera samhällsrelaterade frågor med hjälp av sociologisk teori och metod. Vill du läsa detta program höstterminen 2021 behöver du söka senast 15 januari 2021. Ansökningsperioden är 16 oktober 2020 -15 januari 2021

Sociologi är det självklara ämnet för dig som är samhällsintresserad. Här får du lära dig om hur mänskliga samhällen fungerar, utvecklas och organiseras. Sociologi vid Stockholms universitet hamnar i år på plats 6 i Europa och plats 35 i världen i den prestigefyllda Shanghai-rankningen, som listar världens bästa universitet.

Programmet leder fram till en masterexamen inom huvudområdet sociologi.  Programmets övergripande mål är att ge en hög förmåga att självständigt analysera olika typer av samhällsrelaterade frågeställningar med hjälp av sociologisk teori och metod. Sociologer efterfrågas generellt i samhällsrelaterade verksamhetsområden där systematisk insamling, bearbetning och analys av information är nödvändig.

Lärare på programmet är i hög grad aktiva i internationella forskarsammanhang i flera av Stockholms universitets ledande forskningsområden.

Undervisningsspråket är engelska. Programmet startar en gång om året, på höstterminen.

 • Programöversikt

  Programmet omfattar 45 hp obligatoriska kurser (se vilka nedan), 45 hp valbara kurser och programmet avslutas med ett självständigt forskningsarbete som redovisas i en masteruppsats i sociologi om 30 hp.

  De obligatoriska kurserna omfattar kurser på avancerad nivå i sociologisk teori och empirisk analys. Genom de obligatoriska delarna ges en allmänsociologisk bredd och genom de valfria delarna ges utrymme för en hög grad av flexibilitet och möjligheter till profilering av utbildningen.

  Efter överenskommelse med programkoordinator kan även kurser på avancerad nivå som ges vid andra institutioner ingå i utbildningen. 

  År 1

  Termin 1

  Classical Sociological Theory 7,5 hp  – halvfart period 1-2
  Qualitative Methods in the Social Sciences 7,5 hp – halvtid period 1-2
  -> Valbara kurser 15 hp, möjlighet att läsa Social Network Analysis 7,5 hp och kurser som du hittar här och här 

  Termin 2

  Modern sociological Theory 7,5 hp – halvfart period 1-2

  Quantitative Methods in the Social Sciences 1, 7,5 hp – halvfart period 1-2 alternativtQuantitative Methods in the Social Sciences 2, 7.5 credits – halvfart period 3 och 4
  -> Valbara kurser 15 hp, möjlighet att läsa Social Stratification 7.5 credits och kurser som du hittar här och här 

  År 2

  Termin 3

  -> Valbara kurser 22,5 hp, möjlighet att läsa Social Network Analysis 7,5 hp (om du inte redan läst den termin 1) och kurser som du hittar här och här 

  Research Methods 7,5 hp – halvfart period 3-4

  Termin 4

  Master's Thesis in Sociology, 30 hp

 • Så ansöker du

  Programmet är endast öppet i den första/internationella antagningsomgången som öppnar 16 oktober 2020 och som stänger 15 januari 2021. Vill du läsa detta program med start hösten 2021 är alltså sista ansökningsdag 15 januari 2021.

  Vid ansökan till något av våra mastersprogram så krävs det att du, utöver din ansökan till antagning.se, lämnar in ett motivationsbrev inklusive dina forskningsidéer. Mallen som måste användas är denna.

  När du har fyllt i motivationsbrevet i länken ovan så får du det skickat som en pdf till din mailadress som du angivit i motivationsbrevet. Om du söker detta program till hösten 2021, ska du ladda upp denna pdf på antagning.se senast 1 februari 2021. Frågor om motivationsbrevet kan ställas till master@sociology.su.se

  Urvalsprocess

  Kompletterande urvalskriterier

  Vid ansökan till Sociologiska institutionens program på avancerad nivå sker meritvärderingen med hjälp av följande komponenter:

  •    Betyg på högskolekurser (1-50)
  •    Motivationsbrev (1-50)
  •    Tidigare studiers relevans i relation till den sökta utbildningen (1-100)

  OBS! Kom ihåg att det endast är en ansökningsomgång med deadline 15 januari 2021 för ansökningar till våra program för HT2021.

 • Arbetsmarknad och karriär

  Efter examen kan du arbeta som kvalificerad utredare och analytiker på myndigheter, företag eller intresseorganisationer. Många sociologer jobbar inom samhällsrelaterade verksamheter, där kunskap om hur man gör systematisk insamling, bearbetning och analys av information behövs. Programmet ger dig de verktyg som krävs för att jobba med detta. 

  Examen ger även en god grund för dig som vill gå vidare och söka forskarutbildning, doktorandplats, i sociologi.

  Läs intervjuer med våra alumner här och här!

 • Kontakt