Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

R programmering

Denna kurs ger dig som professionell statistiker ett verktyg för ditt arbete med dataanalys, maskininlärning och tillämpningar kring artificiell intelligens. I kursen får du bland annat lära dig att skriva och organisera R-program, att utföra statistiska beräkningar och simuleringar med hjälp av R-paket, och att förbättra R-programkod.

Kunskaper i statistisk programmering krävs för att kunna arbeta med dataanalys, maskininlärning och med AI-tillämpningar. R är numera ett standardverktyg för professionella statistiker som jobbar med data science samt många forskare. Kursen ger dig kunskaper i programmering i programspråket R.

På kursen lär du dig grundläggande programmeringskoncept såsom datastrukturer, funktioner och objekt, strängar, styrande satser, upprepning. Du lär dig även metoder för prestandaoptimering och felsökning och att utveckla egna R-paket. Kursen ger också en introduktion till objektorienterad programmering och parallell programmering.

 • Kursupplägg

  Kursen läses på heltid, dagtid.

  Kursen kan läsas som fristående kurs, eller som del av Masterprogrammet i statistik.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och datorlaborationer. Undervisningen sker på engelska.

  Kursinformation

  Övrig information för registrerade studenter finns på Athena.

  Examination

  Kursen examineras genom salstentamen och skriftlig inlämningsuppgift. För mer information om examinationen, se kursplanen.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.