Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Urval och estimation

Urvalsmetodik handlar om hur man gör representativa urval från ändliga populationer och hur hur man på bästa sätt kan utnyttja i förväg tillgänglig information. I den här kursen får du lära dig de vanligaste urvalsmetoderna för en urvalsundersökning.

Kursens innehåll ger kunskaper som är av stor nytta vid planering och bedömning av olika typer av urvalsundersökningar. Du får lära dig att redogöra för fördelar och nackdelar med vanliga urvalsplaner, självständigt välja lämpliga urvalsplaner för olika urvalsproblem, välja skattningsmetod beroende på problemet och tillgången på hjälpinformation, genomföra skattningar och osäkerhetsberäkningar på data från olika urvalsplaner, med och utan hjälpinformation. Du får också lära dig metoder för bortfallskompensering, t ex enkel och multipel imputering, kalibrering.

Metoderna du får lära dig i kursen är: obundet slumpmässigt urval, stratifierat urval, olika former av urval med varierande urvalssannolikheter, klusterurval, flerstegsurval och systematiska urval. I kursen diskuteras hur man väljer en lämplig urvalsmetod och hur man implementerar den. Kursen diskuterar olika skattningsförfaranden, speciellt vid tillgång till olika former av i förväg tillgänglig hjälpinformation.

Och du får en inblick i litteraturen och de huvudsakliga tidskrifterna inom området.

 • Kursupplägg

  Kursen läses på heltid, dagtid.

  Kursen ingår i Masterprogrammet i statistik men kan även läsas som en fristående kurs.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och övningar.

  Undervisningsspråk: Engelska

  Kursinformation

  Övrig information för registrerade studenter finns på Athena.

  Examination

  Kunskapskontrollen skergenom skriftligt och muntligt prov.

  Examinator

  Lärare höstterminen 2022

  Kursansvarig

  Edgar Bueno

  Du hittar Edgars mottagningstider i länken ovan. Det går bra att mejla Edgar och komma överens om en tid, om du vill träffas utanför mottagningstiden.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Om du har frågor kring att studera vid Statistiska institutionen, Stockholms universitet, kontakta vår studie- och karriärvägledare.