Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Psykosociala och samhälleliga dimensioners betydelse i psykoterapi samt forskningsmetodik och vetenskapsteori

Kursen ges endast inom psykoterapiprogrammet vid institutionen för socialt arbete.

Kursens syfte är att ge fördjupade kunskaper och färdigheter i att utifrån den psykodynamiska teorin vara i dialog med samt integrativt förhålla sig till kognitivt beteendeterapeutiskt och familjeterapeutiskt synsätt. Kursen integrerar psykoterapeutiska, sociala samt socialpsykologiska perspektiv. Kursen innehåller fördjupad vetenskapsteori och forskningsmetod.

 • Kursupplägg

  För mer ingående beskrivning av kursens innehåll och förväntade studieresultat, se kursplanen för den termin då du ska gå kursen.

  Delkurser

  Vetenskapsteori och forskningsmetod 3 hp (1VOF)

  Integrativa aspekter på psykoterapi, 3 hp (2INT)

  Psykosociala och samhälleliga aspekter på psykoterapi 3 hp (3POS)

  Du hittar mer detaljerad information in delkursernas innehåll och förväntade studieresultat i kursplanen.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och gruppövningar. 
  För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen som finns tillgänglig på kursens Athena sida senast en månad före kursstart.
  Undervisningsspråk: Svenska

  Examination

  I kursplanen hittar du information om vilka examinationsformer som används på kursen. Där kan du också se vad som gäller vid frånvaro från obligatoriska inslag.

  Läs mer om institutionens regler och riktlinjer för examination

  Examinator

  Vetenskapsteori och forskningsmetod 3 hp (1VOF): Peter Andersson

  Integrativa aspekter på psykoterapi, 3 hp (2INT): Jenny Nybom och Ulrik Molin

  Psykosociala och samhälleliga aspekter på psykoterapi 3 hp (3POS): Jenny Nybom och Ulrik Molin

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Beslut har ännu ej fattats om kurslitteratur.

 • Kontakt

  Vetenskapsteori och forskningsmetod 3 hp (1VOF): Peter Andersson

  Integrativa aspekter på psykoterapi, 3 hp (2INT): Jenny Nybom och Ulrik Molin

  Psykosociala och samhälleliga aspekter på psykoterapi 3 hp (3POS): Jenny Nybom och Ulrik Molin