Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

EU som politiskt system

Kursen syftar till att ge kunskaper om EU:s politiska system, med särskild betoning på hur detta system kan analyseras.

En central problematik i kursen rör huruvida EU kan betraktas som ett unikt politiskt system eller om EU kan jämföras med andra politiska system, särskild federala sådana. Därtill läggs tonvikt på hur man kan analysera EU utifrån olika styr- och regleringsperspektiv och på hur olika demokratimodeller kan appliceras på EU.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och seminarier.

  Examination

  Kursen examineras genom skriftlig hemtentamen.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Kursansvarig lärare
  Ulrika Mörth

  Studievägledare
  studievagledare@statsvet.su.se

  Studentexpeditionen
  studentexpedition@statsvet.su.se