Stockholms universitet
Go to this page on our english site

EU som politiskt system

Kursen syftar till att ge kunskaper om EU:s politiska system, med särskild betoning på hur detta system kan analyseras.

En central problematik i kursen rör huruvida EU kan betraktas som ett unikt politiskt system eller om EU kan jämföras med andra politiska system, särskild federala sådana. Därtill läggs tonvikt på hur man kan analysera EU utifrån olika styr- och regleringsperspektiv och på hur olika demokratimodeller kan appliceras på EU.