Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Statsvetenskap I på engelska - kurspaket

Är du intresserad av samhällsfrågor och politik? Statsvetenskap ger dig kunskap om centrala politiska problem och begrepp. Vad är makt? Vad är demokrati? Hur ska samhället styras? Du får lära dig mer om idéer, institutioner och processer inom såväl svensk som internationell politik.

Photo: Viktor Gårdsäter.

Statsvetenskap är studiet av politik. Ämnet är brett och inkluderar flera olika inriktningar, som svensk politik, internationella relationer, politisk teori, förvaltning och jämförande politik. Kursen Statsvetenskap I ger en bred introduktion till ämnet och kunskaper om centrala politiska problem och begrepp. Undervisningen ska stimulera till egna analyser och en problematiserande hållning till politiska fenomen.

Undervisningsspråk är engelska. För mer information se den engelska sidan. Kursen kan även läsas på svenska se: Statsvetenskap I - kurspaket (SVS010)