Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Översättning II

Översättning II utgör den andra terminen i studierna i översättning på grundnivå. Kursen är professionsinriktad och ger fördjupade insikter i teoretiska, praktiska och etiska aspekter av översättning. Du får också praktisk träning i och specialiserade kunskaper om översättning inom olika textgenrer och översättningsområden.

Kursen är avsedd för den som vill översätta till svenska från ett valfritt språk eller från svenska till ett valfritt språk. Det senare gäller i normalfallet för studenter med ett annat förstaspråk än svenska. En språkkombination utan svenska är med andra ord inte möjlig.

Vi ger kursen vårterminer.