Översättning II, 30 hp

Om kursen

Översättning II utgör den andra terminen i studierna i översättning på grundnivå. Kursen är professionsinriktad och ger fördjupade insikter i teoretiska, praktiska och etiska aspekter av översättning. Du får också praktisk träning i och specialiserade kunskaper om översättning inom olika textgenrer och översättningsområden.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen