Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Översättning III

Kursen är professionsinriktad och ger fördjupade insikter i teoretiska, praktiska och etiska aspekter på översättning. Du får också praktisk träning i och specialiserade kunskaper om översättning inom olika textgenrer och översättningsområden. Du bör välja att översätta till ditt förstaspråk eller starkaste språk.

Kursen utgör termin 3 i studierna i översättning på grundnivå. Den ger fördjupade kunskaper i översättning som yrkesverksamhet, inom olika genrer och specialområden.

Kursen är avsedd för dig som vill översätta till svenska från ett valfritt språk eller från svenska till ett valfritt språk, det senare gäller i normalfall för studenter med ett annat förstaspråk än svenska. En språkkombination utan svenska är med andra ord omöjlig. Kursen ger fördjupade insikter i teoretiska, praktiska och etiska aspekter på översättning.