Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Översättning III

  • 30 hp

Kursen är professionsinriktad och ger fördjupade insikter i teoretiska, praktiska och etiska aspekter på översättning. Du får också praktisk träning i och specialiserade kunskaper om översättning inom olika textgenrer och översättningsområden. Du bör välja att översätta till ditt förstaspråk eller starkaste språk.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.