Översättning III, 30 hp

Om kursen

Kursen är professionsinriktad och ger fördjupade insikter i teoretiska, praktiska och etiska aspekter på översättning. Du får också praktisk träning i och specialiserade kunskaper om översättning inom olika textgenrer och översättningsområden. Du bör välja att översätta till ditt förstaspråk eller starkaste språk.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen