Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Översättning i offentlig sektor, målspråk arabiska

 • 30 hp

Kursen är en fortsättning på Tolkning i offentlig sektor II, och ger kunskap om och färdighet i översättning av svenska texter i offentlig sektor i Sverige ur olika praktiska och teoretiska perspektiv.

För dig som är antagen HT2020

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

.

 • Kursupplägg

   

   

   

  Kursbeskrivningar med litteratur och betygskriterier

  HT20 Kursbeskriv. betyg litt. TTA531–536 Översättningsteori (313 Kb)

  HT20 Kursbeskriv. betyg litt. TTA531–536 Textanalys I (335 Kb)

  HT20 Kursbeskriv. betyg litt. TTA531–536 Praktisk översättning I (332 Kb)

  Delkurser

  Översättningsteori, 5 hp

  Delkursen ger en översikt över översättningsvetenskapens utveckling och beskriver olika översättningsteoretiska inriktningar. Vidare presenterar delkursen teoretiska verktyg för grundläggande översättningsanalyser och ger förståelse för översättning som process och produkt.

  Textanalys I, 5 hp

  Delkursen ger grundläggande teoretisk och praktisk förtrogenhet med centrala textsorter i den offentliga sektorn i Sverige och presenterar grundläggande metoder för språk- och stilanalys samt textlingvistisk analys. Delkursen ger vidare övning i terminologiskt arbete och träning i informationssökning.

  Textanalys II, 5 hp

  Delkursen ger fördjupad teoretisk och praktisk förtrogenhet med centrala textsorter i den offentliga sektorn i Sverige och presenterar fördjupade metoder för språk- och stilanalys samt textlingvistisk analys. Delkursen ger vidare fördjupad övning i terminologiskt arbete och fördjupad träning i informationssökning.

  Praktisk översättning I, 5 hp

  Delkursen ger praktisk förtrogenhet med översättning av texter inom områdena socialtjänst och arbetsmarknad. Delkursen ger vidare insikter i översättningsprocessen och ger förmåga att analysera centrala element i översättningssituationen. Samtliga källtexter är på svenska.

  Praktisk översättning II, 5 hp

  Delkursen ger praktisk förtrogenhet med översättning av texter inom områdena hälso- och sjukvård samt vid asylärenden. Delkursen ger vidare fördjupade insikter i översättningsprocessen och utvecklar förmågan att analysera centrala element i översättningssituationen. Samtliga källtexter är på svenska.

  Yrkeskunskap, 5 hp

  Delkursen ger grundläggande kunskaper om hur den svenska översättningsmarknaden ser ut, hur man driver ett företag i översättningsbranschen och hur översättningstjänster marknadsförs. Delkursen ger vidare grundläggande färdigheter i att använda CAT-verktyg i översättningsarbetet.

  Undervisning

  Översättningsteori, 5 hp

  Undervisningen sker i form av obligatoriska föreläsningar.

  Textanalys I, 5 hp, och Textanalys II, 5 hp

  Undervisningen sker i form av obligatoriska seminarier.

  Praktisk översättning I, 5 hp, och Praktisk översättning II, 5 hp

  Undervisningen sker i form av obligatoriska seminarier.

  Yrkeskunskap, 5 hp

  Undervisningen sker i form av obligatoriska föreläsningar och seminarier.

  Examination

  Se kursplanen.

  Examinator

  HT20 Examinatorer Institutionen för svenska och flerspråkighet (uppdat. i juni) (230 Kb)

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Se kursbeskrivningen under Kursupplägg, ovan.

 • Kontakt