Översättning i offentlig sektor, målspråk dari, 30 hp