Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Översättning i offentlig sektor, målspråk dari

Kursen är en fortsättning på Tolkning i offentlig sektor II, och ger kunskap om och färdighet i översättning av svenska texter i offentlig sektor i Sverige ur olika praktiska och teoretiska perspektiv.

I utbildningen ingår översättningsteori, textanalys och praktisk översättning av svenska texter i offentlig förvaltning samt yrkeskunskap.

För att klara av kursen krävs att du har en hög nivå i skrift på målspråket (dvs. (standard)arabiska, dari, persiska, somaliska osv.). Om du är osäker på om du har tillräckliga färdigheter i att skriva på målspråket rekommenderar vi att du gör ett diagnostiskt test innan du söker utbildningen.

Mer information om det diagnostiska testet kommer.