Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Översättning i offentlig sektor, målspråk somaliska

 • 30 hp

Kursen är en fortsättning på Tolkning i offentlig sektor II, och ger kunskap om och färdighet i översättning avsvenska texter i offentlig sektor i Sverige ur olika praktiska och teoretiska perspektiv.

.

 • Kursupplägg

  Kursbeskrivningar med betygskriterier och kurslitteratur kommer under våren.

  Delkurser

  Översättningsteori, 5 hp

  Delkursen ger en översikt över översättningsvetenskapens utveckling och beskriver olika översättningsteoretiska inriktningar. Vidare presenterar delkursen teoretiska verktyg för grundläggande översättningsanalyser och ger förståelse för översättning som process och produkt.

  Textanalys I, 5 hp

  Delkursen ger grundläggande teoretisk och praktisk förtrogenhet med centrala textsorter i den offentliga sektorn i Sverige och presenterar grundläggande metoder för språk- och stilanalys samt textlingvistisk analys. Delkursen ger vidare övning i terminologiskt arbete och träning i informationssökning.

  Textanalys II, 5 hp

  Delkursen ger fördjupad teoretisk och praktisk förtrogenhet med centrala textsorter i den offentliga sektorn i Sverige och presenterar fördjupade metoder för språk- och stilanalys samt textlingvistisk analys. Delkursen ger vidare fördjupad övning i terminologiskt arbete och fördjupad träning i informationssökning

  Praktisk översättning I, 5 hp

  Delkursen ger praktisk förtrogenhet med översättning av texter inom områdena socialtjänst och arbetsmarknad. Delkursen ger vidare insikter i översättningsprocessen och ger förmåga att analysera centrala element i översättningssituationen. Samtliga källtexter är på svenska.

  Praktisk översättning II, 5 hp

  Delkursen ger praktisk förtrogenhet med översättning av texter inom områdena hälso- och sjukvård samt vid asylärenden. Delkursen ger vidare fördjupade insikter i översättningsprocessen och utvecklar förmågan att analysera centrala element i översättningssituationen. Samtliga källtexter är på svenska.

  Yrkeskunskap, 5 hp

  Delkursen ger grundläggande kunskaper om hur den svenska översättningsmarknaden ser ut, hur man driver ett företag i översättningsbranschen och hur översättningstjänster marknadsförs. Delkursen ger vidare grundläggande färdigheter i att använda CAT-verktyg i översättningsarbetet.

  Undervisning

  Översättningsteori, 5 hp

  Undervisningen sker i form av obligatoriska föreläsningar.

  Textanalys I, 5 hp, och Textanalys II, 5 hp

  Undervisningen sker i form av obligatoriska seminarier.

  Praktisk översättning I, 5 hp, och Praktisk översättning II, 5 hp

  Undervisningen sker i form av obligatoriska seminarier.

  Yrkeskunskap, 5 hp

  Undervisningen sker i form av obligatoriska föreläsningar och seminarier.

  Examination

  Se kursplanen.

  Examinator

  VT21 Examinatorer Institutionen för svenska och flerspråkighet (version 4) (247 Kb)

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Se kursbeskrivningen under Kursupplägg, ovan.

 • Kontakt