Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Samtida översättningsforskning

Kursen ger en orientering om samtida översättningsforskning med särskilt fokus på empiriska forskningsmetoder. Kursen utgår ifrån deskriptiv översättningsvetenskap och ger förmåga att kritiskt analysera och diskutera exempel på aktuell forskning om översättning som process och produkt.

Dessutom ger kursen färdighet i att utforma egna potentiella forskningsprojekt genom att formulera problemställningar, föreslå lämpliga metoder och identifiera relevant material för undersökningen.