Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Dövblindtolkning II

Dövblindtolkning II ger praktisk kunskap om tolkning till personer med dövblindhet och behandlar de tolkmetoder som förekommer vid dövblindtolkning. Kursen ger vidare kunskap i syntolkning, socialhaptisk kommunikation och ledsagning.

Tolk- och översättarinstitutet erbjuder utbildning i dövblindtolkning i form av två separata kurser:

 • Den första kursen, Dövblindtolkning I (TTA706), har starkt fokus på de teoretiska aspekterna av dövblindtolkning. Kursen ges vårterminer.
 • Den andra kursen, Dövblindtolkning II, 5 hp, fokuserar på de praktiska aspekterna och ges höstterminer.
 • Kursupplägg

  HT21 Kursbeskrivning med betyg. litt TTA707 Dövblindtolkning II. Fil kommer inför höstterminen.

  Undervisning

  • Undervisningen består av övningar, praktik och studiebesök/resor.
  • Närvaro är obligatorisk.
  • Undervisningen sker delvis på teckenspråk.
  • Vissa moment kan komma att förläggas till andra orter än Stockholm.

  Examination

  Se kursplanen.

  Examinator

  HT21 Examinatorer Institutionen för svenska och flerspråkighet (version 3) (774 Kb)

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Se kursbeskrivning under Kursupplägg, ovan.

 • Kontakt

  Studievägledning – Kandidatprogram i teckenspråk och tolkning (KTT)
  Utbildningsadministration – Tolkning och översättning