Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Dövblindtolkning II

  • 7,5 hp

Kursen ger praktisk kunskap om tolkning till personer med dövblindhet. Kursen behandlar de tolkmetoder som förekommer vid dövblindtolkning. Kursen ger vidare kunskap i syntolkning, socialhaptisk kommunikation och ledsagning.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.