Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Yrkesförberedande praktik för teckenspråkstolkar

Du som studerar vid Kandidatprogram i teckenspråk och tolkning har efter genomgånget program möjlighet att gå kurserna Praktik som teckenspråkstolk I–III på 7,5 hp per delkurs eller Yrkesförberedande praktik för teckenspråkstolkar på 30 hp.

För dig som är antagen HT2024

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen

Information om upprop, registrering, lärplattform m.m. hittar du på den här sidan inom kort.

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart ordnar vi ett antal aktiviteter – både online och på campus – för att välkomna och introducera dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som är ett utmärkt tillfälle att bekanta sig med universitetet och andra nya studenter. Programmet riktar sig till alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarande välkomstdag på Campus Kista.

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

På Praktik som teckenspråkstolk är du ute på praktik fem veckor per delkurs du sökt och fått praktikplats för (max femton veckor om alla tre kurserna söks) och på Yrkesförberedande praktik för teckenspråkstolkar är du ute 20 veckor.

Praktik ska genomföras på en arbetsplats med för en teckenspråkstolk relevanta arbetsuppgifter. Du ansvarar själv för att hitta praktikplats och för att denna är godkänd av kursansvarig innan praktiken påbörjas. Se kursplanen för ytterligare information.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Under praktikperioden ingår du i arbetsplatsens organisation och genomför relevanta arbetsuppgifter.

  Undervisning sker i form av handledning på praktikplatsen och genom seminarier på institutionen.

  Viktig studieinformation

  Viktig studieinformation (Svefler 2023-08-25) (273 Kb)

  Examination

  Kursen examineras genom en skriftlig praktikrapport och en muntlig presentation av erfarenheterna från praktiktiden.

  Betygskriterier TTA735 (218 Kb)

  Examinator

  HT24 Examinatorer Institutionen för svenska och flerspråkighet (481 Kb)

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Kurslitteratur väljs i samråd med handledare/examinator.

 • Kontakt

  Facebook: Besök gärna vår Facebook-sida för mer information om vad som händer på programmet: facebook.com/kandidatprogramiteckensprakochtolkning

  Studievägledning och -administration: Kandidatprogram i teckenspråk och tolkning (KTT)