Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Yrkesförberedande praktik för teckenspråkstolkar

Du som studerar vid Kandidatprogram i teckenspråk och tolkning har efter genomgånget program möjlighet att gå kurserna Praktik som teckenspråkstolk I–III på 7,5 hp per delkurs eller Yrkesförberedande praktik för teckenspråkstolkar på 30 hp.

På Praktik som teckenspråkstolk är du ute på praktik fem veckor per delkurs du sökt och fått praktikplats för (max femton veckor om alla tre kurserna söks) och på Yrkesförberedande praktik för teckenspråkstolkar är du ute 20 veckor.

Praktik ska genomföras på en arbetsplats med för en teckenspråkstolk relevanta arbetsuppgifter. Du ansvarar själv för att hitta praktikplats och för att denna är godkänd av kursansvarig innan praktiken påbörjas. Se kursplanen för ytterligare information.