Yrkesförberedande praktik för teckenspråkstolkar, 30 hp

Om kursen

Kursen riktar sig till dig som gått Kandidatprogram i teckenspråk och tolkning och ger praktisk erfarenhet av teckenspråkstolkning samt fördjupad kontakt med arbetslivet. Du genomför en praktikperiod motsvarande 20 veckors heltidsarbete inom någon verksamhet som är relevant för en teckenspråkstolk, som exempelvis en tolkcentral eller ett tolkbolag. Du ansvarar själv för att hitta en praktikplats och denna måste vara godkänd av praktikansvarig innan praktikperioden får påbörjas.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen