Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Yrkesförberedande praktik för teckenspråkstolkar

Kursen riktar sig till dig som gått Kandidatprogram i teckenspråk och tolkning och ger praktisk erfarenhet av teckenspråkstolkning samt fördjupad kontakt med arbetslivet. Du genomför en praktikperiod motsvarande 20 veckors heltidsarbete inom någon verksamhet som är relevant för en teckenspråkstolk, som exempelvis en tolkcentral eller ett tolkbolag. Du ansvarar själv för att hitta en praktikplats och denna måste vara godkänd av praktikansvarig innan praktikperioden får påbörjas.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.