Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Praktik som teckenspråkstolk III

Kursen syftar till att ge studenten praktisk erfarenhet av teckenspråkstolkning samt fördjupad kontakt med arbetslivet. Kursen utgörs av en praktikperiod motsvarande fem veckors heltidsarbete inom någon verksamhet relevant för en teckenspråkstolk, exempelvis en tolkcentral eller tolkbolag. Praktikperioden innebär att studenten deltar i det dagliga arbetet, i form av tolkning och administration, på valfri praktikplats. Studenten ansvarar själv för att hitta en praktikplats. Denna måste vara godkänd av praktikansvarig innan praktik får påbörjas. En handledare utses på praktikplatsen.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.