Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Barnteater: pedagogik, förströelse, konst

Vad är det egentligen som är unikt med barnteater i Sverige?Vad tycker barn om teater – och varför blir det ibland ett sådant rabalder kring "den barnförbjudna barnkulturen"? Från vilken ålder kan man se teater, och vilka estetiska uttryck används i barnteatern?

Bo, Teater Tre. Foto: Martin Skoog © Teater Tre.
Bo, Teater Tre. Foto: Martin Skoog © Teater Tre.

På denna kurs närmar vi oss barnteater i Sverige ur ett antal olika perspektiv, från scenkonstnärliga uttryck till idéer om barn och barndom som präglar vilka barnfigurer vi möter på teaterscenen. Teater för unga görs alltid på vuxenvärldens villkor samtidigt som det är barnpubliken som är den tänkta mottagaren. Detta gör barnteater särskilt intressant att studera. På den svenska barnteaterscenen har publiken i skiftande tider mött olika barnfigurer och olika estetiska uttryck, där varje tid har haft sin uppfattning om barn och barndom.

Kursen syftar till att ge en översikt över barnteater i Sverige ur ett historiskt perspektiv samt att analysera relevanta delar av den samtida repertoaren. Barnteatern kommer vidare att sättas i relation till barnkulturella uttryck i bred bemärkelse. Kursen kombinerar barnteaterhistoria med teaterbesök, och riktar sig till dig som önskar en introduktion till barnteater och barnkultur. Kursen lämpar sig både för dig som vill fördjupa dig i studier om barnteater och barndom, och för dig som arbetar med barnteater eller barnkultur, exempelvis som kultursekreterare eller pedagog.

 • Kursupplägg

  Kursansvarlig lärare: Rebecca Brinch, rebecca.brinch@su.se

  Lärare: Rebecca Brinch, Karin Helander, Ylva Lorentzon

  Examinator: Barbro Sigfridsson

   

  Kursens syfte och lärandemål

  Kursen syftar till att ge en översikt över svensk barnteater i ett historiskt perspektiv samt att analysera relevanta delar av den samtida repertoaren. Barnteatern kommer vidare att sättas i relation till barnkulturella uttryck i bred bemärkelse. Efter kursen förväntas du kunna:

  • kritiskt belysa och tolka olika aspekter på och nedslag i svensk barnteaterhistoria ▪ analysera och tolka samtida barnteater
  • relatera barnteater till aktuella barnkulturella sammanhang
  • diskutera frågeställningar som rör barnpublikens uppfattningar om scenkonst
  • problematisera och muntligt samt skriftligt diskutera ett väl avgränsat område inom fältet barnteater

  Kursens upplägg

  I kursen varvas läsning av litteratur, föreläsningar och seminarier. I kursen genomför också studenterna ett grupparbete.

  Litteratur

  Litteraturlistan finns tillgänglig på kurshemsidan senast två månader före kursstart.

  Närvaro

  Kursen har obligatorisk närvaro, d.v.s. minst 80 %. Vid frånvaro av fler gånger än två, måste en kompensationsuppgift göras. Kompensationsuppgiften utformas av läraren.

  Undervisning

  Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier.

  Examination

  Kursen examineras genom en skriftlig hemuppgift. Betygskriterier anges i examinationsuppgiften.

  Examinator

  Höstterminen 2021:

  Kursansvarig: Rebecka Brinch Examinator: Barbro Sigfridsson

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Kontakt

  Studievägledare

  studievagledare@teater.su.se