Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Barnteater: pedagogik, förströelse, konst

Vad är det egentligen som är unikt med barn- och ungdomsteater i Sverige? Vad tycker unga om teater och varför blir det ibland ett sådant rabalder kring "den barnförbjudna barnkulturen"? Relevanta delar av repertoaren vidrörs och områden som diskuteras är bland annat teater för de yngsta, flerspråkighet och migration.

Bo, Teater Tre. Foto: Martin Skoog © Teater Tre.
Bo, Teater Tre. Foto: Martin Skoog © Teater Tre.

Gör en sen anmälan till vårterminen 2024 senast den 13 mars.

På denna kurs närmar vi oss barn- och ungdomsteater i Sverige ur ett antal olika perspektiv, från scenkonstnärliga uttryck till idéer om barn och barndom som präglar vilka barnfigurer vi möter på teaterscenen. Teater för unga görs alltid på vuxenvärldens villkor samtidigt som det är den unga publiken som är den tänkta mottagaren. Detta gör barn- och ungdomsteater särskilt intressant att studera. På den svenska barnteaterscenen har publiken i skiftande tider mött olika barnfigurer och olika estetiska uttryck, där varje tid har haft sin uppfattning om barn och barndom.

Kursen syftar till att ge en översikt över barn- och ungdomsteater i Sverige ur ett historiskt perspektiv samt att analysera relevanta delar av den samtida repertoaren. Barnteatern kommer vidare att sättas i relation till barnkulturella uttryck i bred bemärkelse. Kursen riktar sig till dig som önskar en introduktion till barn- och ungdomsteaterteater och barnkultur. Kursen lämpar sig både för dig som vill fördjupa dig i studier om barnteater och barndom, och för dig som arbetar med barnkultur, exempelvis som kultursekreterare eller pedagog.

 • Kursupplägg

  Kursansvarig lärare: Rebecca Brinch, rebecca.brinch@su.se

  Lärare: Rebecca Brinch.

  Kursens syfte och lärandemål

  Kursen syftar till att ge en översikt över svensk barnteater i ett historiskt perspektiv samt att analysera relevanta delar av den samtida repertoaren. Barnteatern kommer vidare att sättas i relation till barnkulturella uttryck i bred bemärkelse. Efter kursen förväntas du kunna:

  • redogöra för olika aspekter på och nedslag i svensk barnteaterhistoria
  • analysera och tolka samtida barnteater
  • reflektera över barnteater i relation till aktuella barnkulturella sammanhang

  Kursens upplägg

  All undervisning är nätbaserad, inga fysiska träffar.

  Litteratur

  Litteraturlistan finns tillgänglig på kurshemsidan senast två månader före kursstart.

  Kurs-PM

  Kurs-PM, Barnteater VT24 (148 Kb)

  Undervisning

  Undervisningen sker på distans och består av nätbaserade föreläsningar och seminarier.

  Examination

  Kursen examineras genom en skriftlig hemuppgift. Betygskriterier anges i examinationsuppgiften.

  Examinator

  Vårterminen 2024

  Rikard Hoogland, universitetslektor

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Möt oss

  Lärare på kursen är Rebecca Brinch, fil.dr i teatervetenskap. Hon forskar på teater och migration, med fokus på samtida scenkonst, teater för unga, barnkultur och föreställningsanalys. Just nu deltar hon i ett forskningsprojekt om migration i samtida scenkonst för unga.

  Mer om Rebecca Brinchs forskning

 • Kontakt

  Studievägledare Teatervetenskap
  Studieadministratör Teatervetenskap