Go to this page on our english site

Performance, aktivism och sociala rörelser

  • 7,5 hp

Kursen undersöker det kreativa och intellektuella spänningsfältet mellan teatervetenskap och performancestudier (performance studies) med fokus på aktivistiska manifestationer och sociala rörelser som intar det offentliga rummet.Kursen analyserar inte bara hur scenkonsten erbjuder ett nödvändigt offentligt forum för att debattera frågor kring välfärd, demokrati och mänskliga rättigheter, utan även hur teorier och metoder från teater- och performancestudier kan tillämpas i studiet av demonstrationståg,

protestmanifestationer och aktivistiska interventioner. Kursen applicerar historiska och nutida perspektiv och hämtar exempel från medborgarrättsrörelsen, hiv och aidsaktivism, feministisk och anti-rasistisk kamp samt den globala rättviserörelsen för att studera hur sociala rörelser kan använda sig av teatrala och performativa uttryck för att föra fram politiska budskap. Kursen tematiserar även hur ökad social övervakning och statligt sanktionerat våld har påverkat samtida manifestationer i det offentliga rummet sedan 9/11.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen