Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Litteratur och kultur i sekelskiftets Wien

Kursen behandlar den moderna litteratur och kultur som växer fram vid sekelskiftet 1900 i Wien.

Café Griensteidl i Wien, målning av Reinhold Völkel
Café Griensteidl i Wien, målning av Reinhold Völkel

Staden Wien kom under denna tid snabbt att räknas som en av de viktigaste europeiska metropolerna för en ny litteratur och kultur präglad av bildkonstnärer som Gustav Klimt och musiker som Gustav Mahler. Wiens caféer blir till kreativa mötesplatser för unga författare, som inspireras av Friedrich Nietzsches, Sigmund Freuds, Ernst Machs och Rosa Mayreders skrifter, men även av biografernas spelfilmer och den senaste så kallade människoutställningen. I tidningarnas spalter behandlas radikal individualism, sexualitet och moral samt tidens verklighets- och språkkris.

Kursens tyngdpunkt ligger dels på studier av programmatiska och litterära texter av bland annat Arthur Schnitzler, Hugo von Hofmannsthal, Robert Musil och Sigmund Freud, dels på studier av de kulturella strömningar och yttringar som beskrivs ovan. Dessutom belyses frågan vilken inverkan dessa kulturella yttringar har haft på dagens (kultur)samhälle, både i Sverige och i de tyskspråkiga länderna.

 • Kursupplägg

  Kursen består av en sammanhållen kurs om 7,5 hp.

  Undervisning

  Undervisningen består av seminarier. Närvaro på all undervisning är obligatorisk. Undervisningen sker helt på distans under höstterminen 2021.

  Undervisningen sker på svenska. Kurslitteraturen kommer dock att finnas både på svenska och på tyska.

  Examination

  Kursen examineras genom en skriftlig inlämningsuppgift i form av en hemtentamen.
  Examinationen sker på svenska eller tyska.

  Examinator

  Examinatorer för samtliga kurser i tyska (286 Kb)

 • Mer information

  Arbetsmarknad

  Tyskan är bra att ha både för dig som tänker dig en karriär i Sverige och internationellt. Dels är tyskan officiellt språk i flera länder i Europa, dels är Tyskland Sveriges största handelspartner. Goda kunskaper i tyska är därför efterfrågade på arbetsmarknaden. Några läser tyska på universitetet för att bli lärare. Men allt fler väljer tyska som ett komplement till en annan utbildning. Tyska är nämligen ett av Europas viktigaste språk och modersmål för cirka 100 miljoner människor.

 • Möt oss

  Möt våra studenter

  Hur är det att plugga tyska?

  Hur är det att plugga tyska - egentligen? Hör Malin berätta om sina studier i tyska.


  Vad ska man tänka på som språkstudent? Våra tidigare studenter ger sina bästa tips till nya studenter.

  Tips från tidigare studenter

  Möt våra lärare

  Bekanta dig med våra lärare och forskare på deras profilsidor.

 • Kontakt

  Studievägledare, tyska