Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Tyska, temakurs i språkvetenskap 2, II

Kursen behandlar ett aktuellt forskningsområde i tysk språkvetenskap. Kursens tema varierar från termin till termin.

Kursens mål är att du ska få vidgade kunskaper inom ett aktuellt forskningsområde i tysk språkvetenskap. Ett ytterligare mål är att du ska uppöva förmågan att utföra en mindre forskningsuppgift inom det aktuella forskningsområdet.

Tema våren 2023: Sprache und Raum

 

 • Kursupplägg

  Kursen består av en sammanhållen kurs om 7,5 hp.

  Undervisning

  Undervisningen sker i form av seminarier. Kursen har oligatorisk närvaro vid seminarierna till minst 80% med aktivt deltagande i diskussionerna och med framförande av relevanta synpunkter.

  Betygskriterier och betygssättning

  Betygskriterier och betygssättning Tyska, temakurs i språkvetenskap (355 Kb)

  Examination

  Kursen examineras genom en skriftlig inlämningsuppgift i form av en uppsats samt genom redovisning i diskussioner.

  Examinator

  Frederik Bissinger
 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Obligatorische Kursliteratur:

  Altmayer, Claus (2006): ‚Kulturelle Deutungsmuster‘ als Lerngegenstand. Zur kulturwissenschaftlichen Transformation der ‚Landeskunde‘. In: Fremdsprachen lehren und lernen, 35, 44-59. (Wird auf Athena bereitgestellt.)

  Arendt, Birte & Pavla Schäfer (Hg.) (2015): Themenheft: Angemessenheit. (= Heft 2). (Ausgewählte Auszüge werden auf Athena bereitgestellt.)

  Haase, Peter & Michaela Möller (Hg.) (2016): Kulturelles Lernen im DaF/DaZ-Unterricht Paradigmenwechsel in der Landeskunde. Göttingen: Universitätsverlag Göttingen. ( = Materialien Deutsch als Fremdsprache, Band 96) (Online verfügbar: https://www.univerlag.uni-goettingen.de/bitstream/handle/3/isbn-978-3-86395-315-7/MatDaF96_kulturelles_lernen.pdf )

  Koreik, Uwe, Pietzuch, Jan Paul (2010): „Entwicklungslinien landeskundlicher Ansätze und Vermittlungskonzepte“. In: Krumm H-J, Fandrych C, Hufeisen B, Riemer C (Hg.): Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. Ein internationales Handbuch. Handbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft 35, Band 2. Berlin, New York: de Gruyter, 1440-1453. (Online in der SUB verfügbar.)

  Spitzmüller, Jürgen (2017), „‚Kultur‘ und ‚das Kulturelle‘: Zur Reflexivität eines begehrten Begriffs“, Zeitschrift für Angewandte Linguistik, 67/1, 3-23. (Online in der SUB verfügbar, https://doi-org.ezp.sub.su.se/10.1515/zfal-2017-0016)

  Zabel, Rebecca (2021): „Sprache und Kultur“. In: Claus Altmayer, Katrin Biebighäuser, Stefanie Haberzettl, Antje Heine (Hg.): Handbuch Deutsch- als Fremd- und Zweitsprache. Berlin: J. B. Metzler, 55-80. (Wird auf Athena bereitgestellt.)

  ZHAW School of Applied Linguistics (2021): Angewandte Linguistik für Sprachberufe, Berlin, Boston: De Gruyter. (Online in der SUB verfügbar, https://doi.org/10.1515/9783110748796 

  Weitere Literatur nach Absprache mit den Kursleiterinnen.

 • Kursrapporter

 • Möt oss

  Möt våra forskare

  Bekanta dig med våra forskare på deras profilsidor.

 • Kontakt

  Studievägledare, tyska