Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Tysk grammatik och språkvetenskap

Kursen Tysk grammatik och språkvetenskap ger fördjupade kunskaper i och om det tyska språket. Den behandlar tysk grammatik med tonvikt på syntaktiska strukturer samt ger en introduktion till tysk språkvetenskap.

Kursen är en fristående modul av kursen Tyska II och är en fortsättningskurs till kursen Tyska I.