Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Tyska II

Den här kursen ger dig ökad allsidig färdighet i tyska samt vidgade kunskaper om det tyska språket, den tyskspråkiga litteraturen och kulturen i de tyskspråkiga länderna.

För dig som är antagen VT2021

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen - kurser

Webbaserad undervisning under våren

Med anledning av Covid-19 kommer undervisningen vid Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska mestadels att vara webbaserad under vårterminen 2021. Information för respektive kurs kommer att finnas på kurssidorna i utbildningskatalogen eller på våra webbsidor.

Välkomstbrev

Alla antagna studenter får mer detaljerad information om studiestart, registrering och upprop i välkomstbrevet som går ut efter andra antagningsbeskedet.

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Kursen Tyska II bygger vidare på och fördjupar de kunskaper och färdigheter du tillägnade dig i kursen Tyska I. Här kommer du att få öva muntlig framställning i både informella och formella sammanhang, analysera avancerade syntaktiska strukturer samt utveckla din skriftliga språkfärdighet genom översättning och referatskrivning. Vi kommer även fördjupa oss i språkhistoria, tyskspråkig litteratur och kulturyttringar i de tyskspråkiga länderna.

Ungefär hälften av delkurserna ges endast på kvällstid under höstterminen och andra hälften av delkurserna endast på kvällstid under vårterminen. Du som läser på heltid kommer alltså att ha undervisning på både dagtid och kvällstid.

För lärarstudenter

Kursen Tyska II, 30 hp kan läsas inom olika lärarutbildningar. Kurserna för studenter inom ämneslärarprogrammet samt ULV- och VAL-studenter har egna kurskoder även om de samläser med Tyska II, 30 hp. Du som är intresserad av Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) börjar med Tyska I, 30 hp.

OBS: Webbaserad undervisning under höstterminen 2020 och vårterminen 2021 med anledning av Covid-19

Med anledning av Covid-19 kommer all undervisning vid Avdelningen för tyska under höstterminen 2020 och vårterminen 2021 att vara webbaserad. Du som läser hos oss måste därför ha tillgång till en dator med välfungerande internet samt fungerande kamera och mikrofon. Även höstterminens tentor ges digitalt från och med den 24 november. Salstentorna under vårterminen kommer att i möjligaste mån ordnas på campus i Frescati. Vid mer specifika frågor, kontakta gärna anna.callenholm@tyska.su.se.

 • Kursupplägg

  Kursen består av sju delkurser.

  Delkurser

  Grammatik, 5 hp

  Delkursen behandlar tysk syntax med tonvikt på avancerade syntaktiska strukturer.

  Språkhistoria, 5 hp

  Delkursen behandlar huvuddragen i tyska språkets utveckling från fornhögtysk tid till modern tid.

  Tyskspråkig litteratur, 5 hp

  Delkursen behandlar tyskspråkig skönlitteratur från 1850 till 1945 mot en kulturhistorisk bakgrund.

  Tyskspråkig litteratur, 3 hp

  I delkursen övas analys av tyskspråkig litteratur från 1850 till 1945 i gruppdiskussion.

  Kulturorientering med skriftlig uppgift, 5 hp

  Delkursen behandlar olika kulturyttringar i de tyskspråkiga länderna och i en mindre undersökning tränas normerna för vetenskapligt skrivande.

  Muntlig språkfärdighet, 3 hp

  I delkursen övas talad tyska i vardagliga och formella situationer.

  Referatövningar, 4 hp

  I delkursen övas skriftlig färdighet i form av referatskrivning och översättning från svenska till tyska.

  Undervisning

  Undervisningen sker i form av lektioner, seminarier, föreläsningar och gruppövningar.

  För delkurserna Tyskspråkig litteratur, 3 hp och Muntlig språkfärdighet, 3 hp gäller: 1) obligatorisk närvaro till minst 80% med aktivt deltagande i diskussionerna och med framförande av relevanta synpunkter, och 2) för delkursen Kulturorientering med skriftlig uppgift, 5 hp att deadline för inlämning av hemuppgiften hålls. Både 1) och 2) måste uppfyllas. Annars ges betyget U resp. F.

  Betygskriterier och betygsättning

  Betygskriterier och betygssättning för vissa kurser i tyska (320 Kb)

  Examination

  Grammatik, 5 hp

  Delkursen examineras med en salstentamen. Betygsskala: A-F.

  Språkhistoria, 5 hp

  Delkursen examineras med en salstentamen. Betygsskala: A-F.

  Tyskspråkig litteratur, 5 hp

  Delkursen examineras med ett individuellt förhör. Betygsskala: A-F.

  Tyskspråkig litteratur, 3 hp

  Delkursen examinerad inom undervisningen genom redovisning i diskussioner.
  Betygsskala: UG.

  Kulturorientering med skriftlig uppgift, 5 hp

  Delkursen examineras med en hemuppgift. Betygsskala: A-F.

  Muntlig språkfärdighet, examination inom undervisningen, 3 hp

  Delkursen examineras inom undervisningen genom redovisning i diskussioner och en obligatorisk kortare muntlig presentation. Betygsskala: UG.

  Referatprov, 4 hp

  Delkursen examineras genom en salstentamen (sammanfattning av svensk text på tyska). Vid provet får medtaget svensk-svenskt och tysk-tyskt lexikon användas. Student som har annat modersmål än svenska eller tyska får efter särskilt tillstånd av studierektor vid provet använda medtagen ordbok från svenska till modersmålet. Betygsskala: A-F.

  Examinator

  Examinatorer för samtliga kurser i tyska.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Ungefär hälften av delkurserna ges endast på kvällstid under höstterminen och andra hälften av delkurserna endast på kvällstid under vårterminen. Du som läser på heltid kommer alltså att ha undervisning på både dagtid och kvällstid.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Mer information

  Efter kursen

  Nästa kurs i progressionen är Tyska, kandidatkurs, 30 hp.

 • Möt oss

  Möt våra forskare

  Bekanta dig med våra forskare på deras profilsidor.

 • Kontakt

  Kontakta studievägledaren för mer information om kursen: studievagledare@tyska.su.se.