Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Tyska II

 • 30 hp

Den här kursen ger dig ökad allsidig färdighet i tyska samt vidgade kunskaper om det tyska språket, den tyskspråkiga litteraturen och kulturen i de tyskspråkiga länderna.

Kursen Tyska II bygger vidare på och fördjupar de kunskaper och färdigheter du tillägnade dig i kursen Tyska I. Här kommer du att få öva muntlig framställning i både informella och formella sammanhang, analysera avancerade syntaktiska strukturer samt utveckla din skriftliga språkfärdighet genom översättning och referatskrivning. Vi kommer även fördjupa oss i språkhistoria, tyskspråkig litteratur och kulturyttringar i de tyskspråkiga länderna.

Ungefär hälften av delkurserna ges endast på kvällstid under höstterminen och andra hälften av delkurserna endast på kvällstid under vårterminen. Du som läser på heltid kommer alltså att ha undervisning på både dagtid och kvällstid.

För lärarstudenter

Kursen Tyska II, 30 hp kan läsas inom olika lärarutbildningar. Kurserna för studenter inom ämneslärarprogrammet samt ULV- och VAL-studenter har egna kurskoder även om de samläser med Tyska II, 30 hp. Du som är intresserad av Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) börjar med Tyska I, 30 hp.

 • Kursupplägg

  Kursen består av sju delkurser.

  Delkurser

  Grammatik, 5 hp

  Delkursen behandlar tysk syntax med tonvikt på avancerade syntaktiska strukturer.

  Språkhistoria, 5 hp

  Delkursen behandlar huvuddragen i tyska språkets utveckling från fornhögtysk tid till modern tid.

  Tyskspråkig litteratur, 5 hp

  Delkursen behandlar tyskspråkig skönlitteratur från 1850 till 1945 mot en kulturhistorisk bakgrund.

  Tyskspråkig litteratur, 3 hp

  I delkursen övas analys av tyskspråkig litteratur från 1850 till 1945 i gruppdiskussion.

  Kulturorientering med skriftlig uppgift, 5 hp

  Delkursen behandlar olika kulturyttringar i de tyskspråkiga länderna och i en mindre undersökning tränas normerna för vetenskapligt skrivande.

  Muntlig språkfärdighet, 3 hp

  I delkursen övas talad tyska i vardagliga och formella situationer.

  Referatövningar, 4 hp

  I delkursen övas skriftlig färdighet i form av referatskrivning och översättning från svenska till tyska.

  Undervisning

  Undervisningen sker i form av lektioner, seminarier, föreläsningar och gruppövningar.

  För delkurserna Tyskspråkig litteratur, 3 hp och Muntlig språkfärdighet, 3 hp gäller: 1) obligatorisk närvaro till minst 80% med aktivt deltagande i diskussionerna och med framförande av relevanta synpunkter, och 2) för delkursen Kulturorientering med skriftlig uppgift, 5 hp att deadline för inlämning av hemuppgiften hålls. Både 1) och 2) måste uppfyllas. Annars ges betyget U resp. F.

  Betygskriterier och betygsättning

  Betygskriterier och betygsättning för kursen Tyska II, 30 hp

  Examination

  Grammatik, 5 hp

  Delkursen examineras med en salstentamen. Betygsskala: A-F.

  Språkhistoria, 5 hp

  Delkursen examineras med en salstentamen. Betygsskala: A-F.

  Tyskspråkig litteratur, 5 hp

  Delkursen examineras med ett individuellt förhör. Betygsskala: A-F.

  Tyskspråkig litteratur, 3 hp

  Delkursen examinerad inom undervisningen genom redovisning i diskussioner.
  Betygsskala: UG.

  Kulturorientering med skriftlig uppgift, 5 hp

  Delkursen examineras med en hemuppgift. Betygsskala: A-F.

  Muntlig språkfärdighet, examination inom undervisningen, 3 hp

  Delkursen examineras inom undervisningen genom redovisning i diskussioner och en obligatorisk kortare muntlig presentation. Betygsskala: UG.

  Referatprov, 4 hp

  Delkursen examineras genom en salstentamen (sammanfattning av svensk text på tyska). Vid provet får medtaget svensk-svenskt och tysk-tyskt lexikon användas. Student som har annat modersmål än svenska eller tyska får efter särskilt tillstånd av studierektor vid provet använda medtagen ordbok från svenska till modersmålet. Betygsskala: A-F.

  Examinator

  Examinatorer för samtliga kurser i tyska.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Mer information

  Efter kursen

  Nästa kurs i progressionen är Tyska, kandidatkurs, 30 hp.

 • Möt oss

  Möt våra forskare

  Bekanta dig med våra forskare på deras profilsidor.

 • Kontakt

  Kontakta studievägledaren för mer information om kursen: studievagledare@tyska.su.se.