Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Tyska I

Kursen Tyska I ger dig allsidig praktisk språkfärdighet i tyska och kunskaper om språkets uppbyggnad. Här får du också läsa tyskspråkig litteratur och bekanta dig med de tyskspråkiga ländernas kultur. Kursen ges på dagtid som heltids- och deltidsstudier och på kvällstid som deltidsstudier.

Studenter på föreläsning.
Foto: Niklas Björling/Stockholms universitet.

På kursen får du såväl övning i praktisk språkfärdighet som ett analytiskt perspektiv på språket. Förutom att lära dig tysk formlära, syntax och ordbildning så kommer du få tillfälle att öva muntlig och skriftlig kommunikation på tyska. Dessutom fördjupar vi oss i teman som rör kultur i de tysktalande länderna samt tyskspråkig skönlitteratur från 1945 till idag. Du lär dig att använda grundläggande litteraturvetenskapliga begrepp och att analysera tyskspråkiga verk med hjälp av dem. Kursen riktar sig till dig som redan har grundläggande kunskaper i tyska.

Kursen Tyska I, 30 hp kan ingå i olika program eller läsas som en fristående kurs.

Kursen ges på dagtid som heltids- och deltidsstudier och på kvällstid som deltidsstudier. Den kan även läsas som fyra fristående kurser:

För lärarstudenter

Kursen Tyska I, 30 hp kan läsas inom olika lärarutbildningar. Kurserna för studenter inom ämneslärarprogrammet samt ULV- och VAL-studenter har egna kurskoder även om de samläser med Tyska I, 30 hp. Du som är intresserad av Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) börjar med Tyska I, 30 hp.