Tyska I, 30 hp

Om kursen

Kursen övar praktisk språkfärdighet i tyska och behandlar på ett grundläggande sätt tysk formlära, syntax och ordbildning. Dessutom behandlar kursen tyskspråkig skönlitteratur och kultur i de tysktalande länderna. Undervisningen sker på tyska.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen