Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Tyska I

Kursen Tyska I ger dig allsidig praktisk språkfärdighet i tyska och kunskaper om språkets uppbyggnad. Här får du också läsa tyskspråkig litteratur och bekanta dig med de tyskspråkiga ländernas kultur. Kursen ges på dagtid som heltids- och deltidsstudier och på kvällstid som deltidsstudier.

För dig som är antagen VT2021

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen - kurser

Webbaserad undervisning under våren

Med anledning av Covid-19 kommer undervisningen vid Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska mestadels att vara webbaserad under vårterminen 2021. Information för respektive kurs kommer att finnas på kurssidorna i utbildningskatalogen eller på våra webbsidor.

Välkomstbrev

Alla antagna studenter får mer detaljerad information om studiestart, registrering och upprop i välkomstbrevet som går ut efter andra antagningsbeskedet.

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Studenter på föreläsning.
Foto: Niklas Björling/Stockholms universitet.

På kursen får du såväl övning i praktisk språkfärdighet som ett analytiskt perspektiv på språket. Förutom att lära dig tysk formlära, syntax och ordbildning så kommer du få tillfälle att öva muntlig och skriftlig kommunikation på tyska. Dessutom fördjupar vi oss i teman som rör kultur i de tysktalande länderna samt tyskspråkig skönlitteratur från 1945 till idag. Du lär dig att använda grundläggande litteraturvetenskapliga begrepp och att analysera tyskspråkiga verk med hjälp av dem. Kursen riktar sig till dig som redan har grundläggande kunskaper i tyska.

Kursen Tyska I, 30 hp kan ingå i olika program eller läsas som en fristående kurs.

Kursen ges på dagtid som heltids- och deltidsstudier och på kvällstid som deltidsstudier. Den kan även läsas som fyra fristående kurser:

För lärarstudenter

Kursen Tyska I, 30 hp kan läsas inom olika lärarutbildningar. Kurserna för studenter inom ämneslärarprogrammet samt ULV- och VAL-studenter har egna kurskoder även om de samläser med Tyska I, 30 hp. Du som är intresserad av Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) börjar med Tyska I, 30 hp.

OBS: Webbaserad undervisning under höstterminen 2020 och vårterminen 2021 med anledning av Covid-19

Med anledning av Covid-19 kommer all undervisning vid Avdelningen för tyska under höstterminen 2020 och vårterminen 2021 att vara webbaserad. Du som läser hos oss måste därför ha tillgång till en dator med välfungerande internet samt fungerande kamera och mikrofon. Även höstterminens tentor ges digitalt från och med den 24 november. Salstentorna under vårterminen kommer att i möjligaste mån ordnas på campus i Frescati. Vid mer specifika frågor, kontakta gärna anna.callenholm@tyska.su.se.

 • Kursupplägg

  Kursen består av nio delar.

  Delkurser

  Tysk grammatik, 5 hp

  Kursdelen behandlar ur ett kontrastivt perspektiv grundläggande språkliga begrepp samt tysk formlära, syntax och ordbildning.

  Språklig textkommentar, 2,5 hp

  Kursdelen behandlar grundläggande språkliga strukturer genom analys av ord/uttryck och satser i givna texter samt viss tysk formlära och syntax.

  Kultur i de tysktalande länderna, 4 hp

  Kursdelen behandlar kulturella företeelser i de tyskspråkiga länderna ur ett historiskt perspektiv.

  Konversation, 2 hp

  I kursdelen övas talad tyska, delvis med anknytning till aktuella ämnen inom de tysktalande länderna.

  Uttal, 1,5 hp

  Kursdelen behandlar de grundläggande reglerna för tyskt uttal och fonetisk skrift.

  Processkrivning och översättning, 3,5 hp

  I kursdelen övas den skriftliga färdigheten genom översättningar från svenska till tyska och författande av olika argumenterade textsorter, samt förmågan att söka och värdera information inom de kunskapsområden som uppgifterna gäller.

  Referatskrivning, 4 hp

  I kursdelen övas den skriftliga färdigheten genom författande av olika resonerande textsorter, bl.a. referatskrivning.

  Tyskspråkig litteratur sedan 1945, 3 hp

  Kursdelen behandlar tyskspråkig skönlitteratur från 1945 till idag.

  Tyskspråkig litteratur och litteraturvetenskap, 4,5 hp

  Kursdelen ger kunskaper i analys av tyskspråkig litteratur från 1945 till idag med hjälp av grundläggande litteraturvetenskaplig terminologi.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, gruppövningar och individuell
  uttalsrådgivning.

  Kurskrav: tidsgräns för inlämning av skriftliga uppgifter och ordkunskapsövningar är
  obligatoriska inslag i kursen.

  Närvaro på kursdelarna Konversation, Processkrivning och översättning samt Tyskspråkig litteratur sedan 1945 är obligatorisk.

  Undervisningen sker på tyska.

  Betygskriterier och betygssättning

  Betygskriterier och betygssättning Tyska I (266 Kb)

  Examination

  • Kursdelen Tysk grammatik, 5 hp, examineras genom salstentamen.
  • Kursdelen Språklig textkommentar, 2,5 hp, examineras genom salstentamen.
  • Kursdelen Kultur i de tysktalande länderna, 4 hp, examineras genom muntlig tentamen.
  • Kursdelen Konversation, 2 hp, examineras genom muntlig redovisning vid respektive seminarium.
  • Kursdelen Uttal, 1,5 hp, examineras genom muntlig tentamen.
  • Kursdelen Processkrivning och översättning, 3,5 hp, examineras genom 5 skriftliga inlämningsuppgifter i form av 2 översättningar från svenska till tyska, ett referat, en recension och en resonerande text, totalt ca. 800-1000 ord.
  • Kursdelen Referatskrivning, 4 hp, examineras genom salstentamen.
  • Kursdelen Tyskspråkig litteratur sedan 1945, 3 hp, examineras genom muntlig redovisning vid respektive seminarium.
  • Kursdelen Tyskspråkig litteratur och litteraturvetenskap, 4,5 hp, examineras genom muntlig tentamen.

  Principerna för sammanvägning av de enskilda examinationsuppgifterna framgår av betygskriterierna. Examinationen sker på tyska.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Mer information

  Arbetsmarknad

  Tyskan är bra att ha både för dig som tänker dig en karriär i Sverige och internationellt. Dels är tyskan officiellt språk i flera länder i Europa, dels är Tyskland Sveriges största handelspartner. Goda kunskaper i tyska är därför efterfrågade på arbetsmarknaden. Några läser tyska på universitetet för att bli lärare. Men allt fler väljer tyska som ett komplement till en annan utbildning. Tyska är nämligen ett av Europas viktigaste språk och modersmål för cirka 100 miljoner människor.

  Efter kursen

  Nästa kurs i progressionen är Tyska II, 30 hp.

 • Möt oss

  Möt våra studenter

  Hur är det att plugga tyska - egentligen? Se Malins film om studier i tyska!

  Tips från tidigare studenter.

  Möt våra forskare

  Bekanta dig med våra forskare på deras profilsidor.

 • Kontakt

  Kontakta studievägledaren för mer information om kursen: studievagledare@tyska.su.se.