Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Kultur i de tysktalande länderna

På den här kursen får du öva dig i att tala tyska i vardagliga situationer samt lära dig om kulturella företeelser i de tyskspråkiga länderna.

Här kommer du att ur ett delvis historiskt perspektiv studera de tysktalande ländernas kultur och aktuella samhällsförhållanden. I kursen ingår även konversation där du får öva att tala tyska i vardagliga situationer, delvis med anknytning till aktuella ämnen inom de tysktalande länderna. De grundläggande reglerna för tyskt uttal och fonetisk skrift kommer att tas upp.

Kursen ges på kvällstid på höstterminen och på dagtid på vårterminen. Kursen kan ingå som en kursdel i kursen Tyska I, 30 hp.