Kultur i de tysktalande länderna, 7,5 hp

Om kursen

Kultur i de tysktalande länderna behandlar kulturella företeelser i de tyskspråkiga länderna. Studenterna studerar den historiska utvecklingen i de tysktalande länderna samt deras kultur och aktuella samhällsförhållanden. I kursen övas även talad tyska, delvis med anknytning till ämnen som nämns ovan.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen