Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Kultur i de tysktalande länderna

 • 7,5 hp

På den här kursen får du öva dig i att tala tyska i vardagliga situationer samt lära dig om kulturella företeelser i de tyskspråkiga länderna.

Här kommer du att ur ett delvis historiskt perspektiv studera de tysktalande ländernas kultur och aktuella samhällsförhållanden. I kursen ingår även konversation där du får öva att tala tyska i vardagliga situationer, delvis med anknytning till aktuella ämnen inom de tysktalande länderna. De grundläggande reglerna för tyskt uttal och fonetisk skrift kommer att tas upp.

Kursen ges på kvällstid på höstterminen och på dagtid på vårterminen. Kursen kan ingå som en kursdel i kursen Tyska I, 30 hp.

 • Kursupplägg

  Kursen består av tre delkurser.

  Delkurser

  Kultur i de tysktalande länderna, 4 hp

  Delkursen behandlar kulturella företeelser i de tyskspråkiga länderna ur ett historiskt perspektiv.

  Konversation, 2 hp

  I delkursen övas talad tyska, delvis med anknytning till aktuella ämnen inom de tysktalande länderna.

  Uttal, 1,5 hp

  Kursdelen behandlar de grundläggande reglerna för tyskt uttal och fonetisk skrift.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, gruppövningar och individuell
  uttalsrådgivning.

  Närvaro på kursdelen Konversation är obligatorisk.

  Undervisningen sker på tyska.

  Betygskriterier och betygsättning

  Betygskriterier och betygsättning Kultur i de tysktalande länderna (253 Kb)

  Examination

  Kultur i de tysktalande länderna, 4 hp

  Delkursen examineras genom muntlig tentamen.

  Konversation, 2 hp

  Delkursen examineras genom muntlig redovisning vid respektive seminarium.

  Uttal, 1,5 hp

  Kursdelen examineras genom muntlig salstentamen.

  Examinationen sker på tyska.

  Examinator

  Examinatorer för samtliga kurser i tyska

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Mer information

  Efter kursen

  Tyskan är bra att ha både för dig som tänker dig en karriär i Sverige och internationellt. Dels är tyskan officiellt språk i flera länder i Europa, dels är Tyskland Sveriges största handelspartner. Goda kunskaper i tyska är därför efterfrågade på arbetsmarknaden. Några läser tyska på universitetet för att bli lärare. Men allt fler väljer tyska som ett komplement till en annan utbildning. Tyska är nämligen ett av Europas viktigaste språk och modersmål för cirka 100 miljoner människor.

 • Möt oss

  Möt våra studenter

  Hur är det att plugga tyska - egentligen? Se Malins film om studier i tyska!

  Tips från tidigare studenter.

  Möt våra forskare

  Bekanta dig med våra forskare på deras profilsidor.

 • Kontakt

  Kontakta studievägledaren för mer information om kursen: studievagledare@tyska.su.se.