Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Skriftlig språkfärdighet och akademiskt skrivande

Kursen Skriftlig språkfärdighet och akademiskt skrivande ger fördjupade kunskaper i och om det tyska språket och ger en introduktion till akademiskt skrivande på tyska. I kursen övas skriftlig språkfärdighet i tyska, både i formella samt akademiska sammanhang.

Kursen är en fristående modul av kursen Tyska II och är en fortsättningskurs till kursen Tyska I.