Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Tyska, kandidatkurs

Kursen Tyska, kandidatkurs är den tredje terminen inom studier i tyska på grundnivå. Här får du en förstärkt och allsidig färdighet i tyska i tal och skrift samt fördjupade kunskaper inom det språkvetenskapliga och litteraturvetenskapliga området.

För dig som är antagen VT2021

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen - kurser

Webbaserad undervisning under våren

Med anledning av Covid-19 kommer undervisningen vid Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska mestadels att vara webbaserad under vårterminen 2021. Information för respektive kurs kommer att finnas på kurssidorna i utbildningskatalogen eller på våra webbsidor.

Välkomstbrev

Alla antagna studenter får mer detaljerad information om studiestart, registrering och upprop i välkomstbrevet som går ut efter andra antagningsbeskedet.

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Kursen består utav dels tre delkurser i litteratur, lingvistik samt översättning, dels  ett examensarbete för kandidatexamen. Beroende på ditt intresseområde kan du skriva examensarbetet inom antingen litteratur- eller språkvetenskap. Det finns även möjlighet att skriva examensarbetet med en litteratur- eller språkdidaktisk inriktning.

Schemat är upplagt så att de delkurser som ges på kvällstid ena terminen i möjligaste mån ges på dagtid terminen därpå och de delkurser som ges på dagtid ena terminen i möjligaste mån ges på kvällstid terminen därpå. Detta innebär att du som läser heltid måste vara beredd att ha undervisning både på dagtid och kvällstid.

Du kan läsa tyska som fristående kurser från grundnivå till kandidatnivå och ämnet kan utgöra huvudområde i examen på grundnivå (till exempel Filosofie kandidatexamen 180 hp).

För lärarstudenter

Kursen Tyska, kandidatkurs, 30 hp kan läsas inom olika lärarutbildningar. Kurserna för studenter inom ämneslärarprogrammet samt ULV- och VAL-studenter har egna kurskoder även om de samläser med Tyska, kandidatkurs, 30 hp. Du som är intresserad av Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) börjar med Tyska I, 30 hp.

OBS: Webbaserad undervisning under höstterminen 2020 och vårterminen 2021 med anledning av Covid-19

Med anledning av Covid-19 kommer all undervisning vid Avdelningen för tyska under höstterminen 2020 och vårterminen 2021 att vara webbaserad. Du som läser hos oss måste därför ha tillgång till en dator med välfungerande internet samt fungerande kamera och mikrofon. Även höstterminens tentor ges digitalt från och med den 24 november. Salstentorna under vårterminen kommer att i möjligaste mån ordnas på campus i Frescati. Vid mer specifika frågor, kontakta gärna anna.callenholm@tyska.su.se.

 • Kursupplägg

  Kursen består av fem delkurser.

  Delkurser

  Tyskspråkig litteratur, 4 hp

  Delkursen behandlar tyskspråkig litteratur från epokerna Aufklärung, Sturm und Drang, Klasssik, Romantik, Biedermeier och Vormärz.

  Tyskspråkig litteratur, 2 hp

  I delkursen övas analys av tyskspråkig litteratur från epokerna Aufklärung, Sturm und Drang, Klasssik, Romantik Biedermeier och Vormärz i gruppdiskussion.

  Översättning från svenska till tyska, 3 hp

  I delkursen övas översättning från svenska till tyska, huvudsakligen av sakprosatexter.

  Examensarbete för kandidatexamen, 15 hp

  I delkursen skrivs ett examensarbete på tyska över ett litteraturvetenskapligt eller språkvetenskapligt ämne.

  Tysk lingvistik, 6 hp

  Delkursen behandlar vissa grundläggande teorier och metoder i tysk språkvetenskap inom områdena fonetik/fonologi, morfologi, lexikologi, syntax, semantik och pragmatik.

  Undervisning

  Undervisningen sker i form av lektioner, seminarier och handledning.

  Se även Riktlinjer för examensarbeten.

  För delkursen Tyskspråkig litteratur, 2 hp gäller obligatorisk närvaro till minst 80% med aktivt deltagande i diskussionerna och med framförande av relevanta synpunkter. Detta måste uppfyllas. Annars ges betyget U.

  Betygskriterier och betygsättning

  Betygskriterier och betygssättning för vissa kurser i tyska (320 Kb)

  Examination

  Tyskspråkig litteratur, 4 hp

  Delkursen examineras genom ett individuellt förhör. Betygsskala: A-F.

  Tyskspråkig litteratur, 2 hp

  Delkursen examineras inom undervisningen genom redovisning i diskussioner. Betygsskala: UG.

  Översättning från svenska till tyska, 3 hp

  Delkursen examineras genom en salstentamen. Vid provet får medtaget svensk-svenskt och tysk-tyskt lexikon användas. Student som har annat modersmål än svenska eller tyska får efter särskilt tillstånd av studierektor vid provet använda medtagen ordbok från svenska till modersmålet. Betygsskala: UG.

  Examensarbete för kandidatexamen, 15 hp

  Delkursen examineras genom en vetenskaplig uppsats. Betygsskala: A-F.

  Tysk lingvistik, 6 hp

  Delkursen examineras genom en salstentamen. Betygsskala: A-F.

  Examinator

  Examinatorer för samtliga kurser i tyska

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Schemat är upplagt så att de delkurser som ges på kvällstid ena terminen i möjligaste mån ges på dagtid terminen därpå och de delkurser som ges på dagtid ena terminen i möjligaste mån ges på kvällstid terminen därpå. Detta innebär att du som läser heltid måste vara beredd att ha undervisning både på dagtid och kvällstid.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Mer information

  Efter kursen

  Efter avklarad kurs är du behörig att söka kurser i tyska på avancerad nivå.

 • Möt oss

  Möt våra forskare

  Bekanta dig med våra forskare på deras profilsidor.

 • Kontakt

  Kontakta studievägledaren för mer information om kursen: studievagledare@tyska.su.se.