Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Tyska, kandidatkurs

Kursen Tyska, kandidatkurs är den tredje terminen inom studier i tyska på grundnivå. Här får du en förstärkt och allsidig färdighet i tyska i tal och skrift samt fördjupade kunskaper inom det språkvetenskapliga och litteraturvetenskapliga området.

Kursen består utav dels tre delkurser i litteratur, lingvistik samt översättning, dels  ett examensarbete för kandidatexamen. Beroende på ditt intresseområde kan du skriva examensarbetet inom antingen litteratur- eller språkvetenskap. Det finns även möjlighet att skriva examensarbetet med en litteratur- eller språkdidaktisk inriktning.

Schemat är upplagt så att de delkurser som ges på kvällstid ena terminen i möjligaste mån ges på dagtid terminen därpå och de delkurser som ges på dagtid ena terminen i möjligaste mån ges på kvällstid terminen därpå. Detta innebär att du som läser heltid måste vara beredd att ha undervisning både på dagtid och kvällstid.

Du kan läsa tyska som fristående kurser från grundnivå till kandidatnivå och ämnet kan utgöra huvudområde i examen på grundnivå (till exempel Filosofie kandidatexamen 180 hp).

För lärarstudenter

Kursen Tyska, kandidatkurs, 30 hp kan läsas inom olika lärarutbildningar. Kurserna för studenter inom ämneslärarprogrammet samt ULV- och VAL-studenter har egna kurskoder även om de samläser med Tyska, kandidatkurs, 30 hp. Du som är intresserad av Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) börjar med Tyska I, 30 hp.

 • Kursupplägg

  Kursen består av fem delkurser.

  Delkurser

  Tyskspråkig litteratur, 4 hp

  Delkursen behandlar tyskspråkig litteratur från epokerna Aufklärung, Sturm und Drang, Klasssik, Romantik, Biedermeier och Vormärz.

  Tyskspråkig litteratur, 2 hp

  I delkursen övas analys av tyskspråkig litteratur från epokerna Aufklärung, Sturm und Drang, Klasssik, Romantik Biedermeier och Vormärz i gruppdiskussion.

  Översättning från svenska till tyska, 3 hp

  I delkursen övas översättning från svenska till tyska, huvudsakligen av sakprosatexter.

  Examensarbete för kandidatexamen, 15 hp

  I delkursen skrivs ett examensarbete på tyska över ett litteraturvetenskapligt eller språkvetenskapligt ämne.

  Tysk lingvistik, 6 hp

  Delkursen behandlar vissa grundläggande teorier och metoder i tysk språkvetenskap inom områdena fonetik/fonologi, morfologi, lexikologi, syntax, semantik och pragmatik.

  Undervisning

  Undervisningen sker i form av lektioner, seminarier och handledning.

  Se även artiklarna under För dig som skriver ett examensarbete.

  För delkursen Tyskspråkig litteratur, 2 hp gäller obligatorisk närvaro till minst 80% med aktivt deltagande i diskussionerna och med framförande av relevanta synpunkter. Detta måste uppfyllas. Annars ges betyget U.

  Betygskriterier och betygsättning

  Betygskriterier och betygssättning för vissa kurser i tyska (320 Kb)

  Examination

  Tyskspråkig litteratur, 4 hp

  Delkursen examineras genom ett individuellt förhör. Betygsskala: A-F.

  Tyskspråkig litteratur, 2 hp

  Delkursen examineras inom undervisningen genom redovisning i diskussioner. Betygsskala: UG.

  Översättning från svenska till tyska, 3 hp

  Delkursen examineras genom en salstentamen. Vid provet får medtaget svensk-svenskt och tysk-tyskt lexikon användas. Student som har annat modersmål än svenska eller tyska får efter särskilt tillstånd av studierektor vid provet använda medtagen ordbok från svenska till modersmålet. Betygsskala: UG.

  Examensarbete för kandidatexamen, 15 hp

  Delkursen examineras genom en vetenskaplig uppsats. Betygsskala: A-F.

  Tysk lingvistik, 6 hp

  Delkursen examineras genom en salstentamen. Betygsskala: A-F.

  Examinator

  Examinatorer för samtliga kurser i tyska (338 Kb)

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Schemat är upplagt så att de delkurser som ges på kvällstid ena terminen i möjligaste mån ges på dagtid terminen därpå och de delkurser som ges på dagtid ena terminen i möjligaste mån ges på kvällstid terminen därpå. Detta innebär att du som läser heltid måste vara beredd att ha undervisning både på dagtid och kvällstid.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Mer information

  Efter kursen

  Efter avklarad kurs är du behörig att söka kurser i tyska på avancerad nivå.

 • Möt oss

  Möt våra lärare

  Bekanta dig med våra lärare och forskare på deras profilsidor.

 • Kontakt

  Studievägledare, tyska