Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Att undervisa i tyska

Den här kursen ger kunskaper i olika undervisningsmetoder och undervisningsprinciper inom språkundervisningen i tyska som främmande språk.

Under kursens gång behandlas grundläggande ämnen som är centrala för att kunna planera och genomföra undervisning i tyska som främmande språk: Hur förmedlar man grammatik, uttal och ordförråd? Hur kan man arbeta med läs- och hörförståelse i undervisningen? Hur kan eleverna lära sig att skriva och tala på tyska? Olika arbetsformer såsom kooperativt lärande och användning av digitala medier övas, diskuteras och utvärderas. Under kursen introduceras även övergripande metoder som är relevanta inom flerspråkig språkundervisning och som tar hänsyn till elevernas språkliga resurser. Studenterna kommer dessutom att få möjlighet att reflektera kring egna erfarenheter av språkundervisning och relatera dessa till kursens innehåll.

Kursen har en tydlig praxisrelevans och ges på tyska. Den riktar sig dels till blivande lärare, dels till redan yrkesverksamma lärare som vill reflektera kring den egna undervisningen eller skaffa sig fördjupade kunskaper i olika undervisningsmetoder.
 

OBS: Webbaserad undervisning under vårterminen och höstterminen 2021 med anledning av Covid-19

Med anledning av Covid-19 kommer all undervisning vid Avdelningen för tyska under vårterminen och höstterminen 2021 att vara webbaserad. Du som läser hos oss måste därför ha tillgång till en dator med välfungerande internet samt fungerande kamera och mikrofon. Även tentorna ges digitalt under vårterminen, medan höstterminens salstentor i möjligast mån ordnas på campus. Vid mer specifika frågor, kontakta gärna anna.callenholm@tyska.su.se.