Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Att utvärdera och utveckla förskolans verksamhet - kurs inom ULV-projektet

Kurskod: UB04UU. Kursen ingår i Utländska lärares vidareutbildning (ULV) med inriktning mot förskoledidaktik, terminsdel A.

Under kursen behandlas frågor om utvärdering och utveckling i relation till nationella styrdokument och lokala förskolors förutsättningar, samt olika utvärderingsformer och metoder för systematiskt kvalitetsarbete. Kursen tar upp förskollärarens ansvar för arbetet med utvärdering och verksamhetsutveckling, hur barn och föräldrar involveras i utvärdering samt kritisk granskning av utvärderingsverktyg.