Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Verksamhetsförlagd utbildning VFU I, grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem

Kursen ges inom Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, termin 1.

Du introduceras till verksamhetsförlagd utbildning, fritidshemmets och skolans verksamhet och organisation samt medverkar i den dagliga verksamheten i fritidshem och skola.

Kursen fokuserar på grundlärarens yrkesroll samt fritidshemmet och skolan som pedagogisk miljö. VFU-kursläraren, studenten och VFU-handledare på fritidshemmet tar tillsammans fram en handlingsplan för studentens VFU.