Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Verksamhetsförlagd utbildning VFU I, grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem

 • 2,5 hp

Kursen ges inom Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, termin 1.

Studenten introduceras till verksamhetsförlagd utbildning, fritidshemmets och skolans verksamhet och organisation samt medverkar i den dagliga fritidshems- och skolverksamheten.

Kursen fokuserar på grundlärarens yrkesroll samt fritidshemmet och skolan som pedagogisk miljö. En handlingsplan för studentens VFU utformas i samverkan mellan VFU-kurslärare, student och VFU-handledare på fritidshemmet.

 • Kursupplägg

  Kursen ges både höst- och vårterminer på heltid (100%).

  VT20: 12/3- 23/3

  HT20: 22/10- 2/11

  För mer information hänvisas till kursbeskrivningen, som kommer att vara tillgänglig senast en månad före kursstart.

  Kursbeskrivning VT20 (252 Kb)

  Undervisning

  Undervisningen består av handledd praktik i verksamheten,arbetsuppgifter som ingår i uppdraget som grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem, samt seminarier.

  Verksamhetsförlagd utbildning bedrivs på heltid. Heltid innebär 40 timmars studietid/vecka. Studietimmarna ska bedrivas på fritidshemmet/skolan. För mer information se kursbeskrivning.

  Examination

  Kursen examineras genom:

  Dokumentation i digital VFU- portfölj: inlämning senast 23/3 23:59.

  Reflektionsseminarium: I schemat framgår datum för respektive grupp: A/B/C

  VFU rapport: VFU Handledarens skriftliga omdöme av studentens prestation

  Tillfälle för omexamination VT20:

  Dokumentation i digital VFU- portfölj: inlämning senast 15/5. Anmäl dig till kursansvarig senast 11/5.

  Studenter som inte genomfört reflektionsseminarium ges möjlighet att komplettera den 20/4. Anmäl dig till kursansvarig senast 15/4.

  Examinator

  Vårterminen 2020:Eva Kane, epost: eva.kane@buv.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Mer information

 • Kontakt

  Om du har frågor om kursens innehåll och betygsrapportering, kontakta kursansvarig lärare.

  Om du har studieadministrativa frågor som rör till exempel behörighet eller registrering, kontakta kursadministratören.

  Kursansvarig lärare: Eva Kane, epost: eva.kane@buv.su.se

  Kursadministratör: Emma Lindtstedt, epost: emma.lindstedt@buv.su.se