Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Verksamhetsförlagd utbildning VFU IV, grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem

Kursen ingår i Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, 180 hp, termin 6.

Den sista VFU kursen fokuserar på grundlärarens yrkesroll och profession. Centrala delar i kursen är pedagogiska planeringar, ledarskap och kommunikation. I kursen deltar studenten aktivt i den dagliga fritidshems- och skolverksamheten och övar sig för sin kommande profession.

 • Kursupplägg

  Kursen ges både höst- och vårterminer på heltid (100%).

  Våren 2023 ges kusren: 

  21 mars  – 4 juni 2023 

   

  För mer information hänvisas till kursbeskrivningen, som kommer att finnas tillgänglig senast en månad före kursstart.

  Kursbeskrivning VT23 (304 Kb)

  Undervisning

  Undervisningen är obligatorisk och består av handledd praktik i undervisning och övriga moment som ingår i uppdraget som lärare med inriktning mot arbete i fritidshem, trepartssamtal samt seminarier som organiseras av Stockholms universitet. Vid trepartssamtalet deltar student, handledare och kurslärare. För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen.

  Examination

  Kursen examineras utifrån följande underlag:
  1. Dokumentation i digital VFU-portfölj
  2. Muntlig examination under seminarium.
  3. VFU-handledarens skriftliga omdöme av studentens prestation i VFU-rapporten

  Omexamninatiosntillfällen HT22

  • Möjlighet till omexamination ges minst en gång per termin. Omexamination för VFU IV portföljen sker 10 mars 2023 och anmälan till omexamination görs genom att maila kursansvarig senast 1 mars 2023.
  • Student som inte genomför muntlig examination under avslutande seminarium ges möjlighet till omexamination den 10 februari. Kontakta kursansvarig för anmälan.

  Examinationstillfällen VT23

  • Samtliga uppgifter i den digitala VFU-portföljen är obligatoriska. Senast 2 juni 2023 kl 23.59 ska uppgifterna i VFU-portföljen lämnas in.
  • Student som ligger nära gränsen för godkänt på VFU-portfölj har möjlighet att komplettera inlämnad uppgift inom en vecka efter det att kompletteringsbehovet har meddelats. Om detta inte görs inom angiven tid skall studenten omexamineras.
  • Kursen innehåller tre obligatoriska seminarier på universitetet den 22 mars, 4 maj och den 1 eller 2 juni 2023.

  Omexamninatiosntillfällen VT23

  • Uppdateras inom kort

  För ytterligare information se Kursbeskrivning 

   

  Examinator

  Hörstterminen 2022: Eva Kane, e-post: eva.kane@buv.su.se
  Vårterminen 2023: Eva Kane, e-post: eva.kane@buv.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Schema VT23

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Mer information

 • Kontakt

  Om du har frågor om kursens innehåll och betygsrapportering, kontakta kursansvarig lärare. Om du har studieadministrativa frågor som rör till exempel behörighet, registrering eller Athena m.m., kontakta kursadministratören.

  Kursansvarig: Eva Kane, e-post: eva.kane@buv.su.se

  Kursadministratör: Matilda Andersson, e-post: matilda.andersson@buv.su.se