Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Verksamhetsförlagd utbildning VFU IV, grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem

Kursen ingår i Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, 180 hp, termin 6.

Den sista VFU kursen fokuserar på grundlärarens yrkesroll och profession. Centrala delar i kursen är pedagogiska planeringar, ledarskap och kommunikation. I kursen deltar studenten aktivt i den dagliga fritidshems- och skolverksamheten och övar sig för sin kommande profession.

 • Kursupplägg

  Kursen ges både höst- och vårterminer på heltid (100%).

  HT21: 1/11 - 16/1
  VT22: 23/3 - 5/6

  För mer information hänvisas till kursbeskrivningen, som kommer att finnas tillgänglig senast en månad före kursstart.

  Undervisning

  Undervisningen är obligatorisk och består av handledd praktik i undervisning och övriga moment som ingår i uppdraget som lärare med inriktning mot arbete i fritidshem, trepartssamtal samt seminarier som organiseras av Stockholms universitet. Vid trepartssamtalet deltar student, handledare och kurslärare. För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen.

  Examination

  Examinationstillfälle VT22

  • Samtliga uppgifter i den digitala VFU-portföljen är obligatoriska. Senast 3 juni 2022 kl 23.59 ska uppgifterna i VFU-portföljen lämnas in.
  • Student som ligger nära gränsen för godkänt på VFU-portfölj har möjlighet att komplettera inlämnat betygsunderlag inom en vecka efter det att kompletteringsbehovet har meddelats. Om detta inte görs inom angiven tid skall studenten omexamineras. Möjlighet till omexamination ges minst en gång per termin.

  Omexaminationstillfälle VT22

  • Omexamination för VFU IV portföljen sker 15 augusti 2022 och anmälan till omexamination görs genom att maila kursansvarig senast 10 augusti 2022.
  • Student som inte genomför muntlig examination under avslutande seminarium ges möjlighet till omexamination 16 juni. Kontakta kursansvarig för anmälan. 

   

  Examinator

  Vårterminen 2022: Eva Kane, e-post: eva.kane@buv.su.se
  Höstterminen 2021: Eva Kane, e-post: eva.kane@buv.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Mer information

 • Kontakt

  Om du har frågor om kursens innehåll och betygsrapportering, kontakta kursansvarig lärare. Om du har studieadministrativa frågor som rör till exempel behörighet, registrering eller Athena m.m., kontakta kursadministratören.

  Kursansvarig: Eva Kane, e-post: eva.kane@buv.su.se

  Kursadministratör: Erik Florin Persson, e-post: erik.florin.persson@buv.su.se