Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Förskolans uppdrag och pedagogiska miljöer

En kurs för dig som är nyfiken på förskolläraryrket. Kursen ger en introduktion till förskolans och förskollärarens uppdrag utifrån läroplanen och dess värdegrund och mål. Du lär dig även om förskolan som pedagogisk miljö för barns lek och lärande.

Förskola_098.jpg

OBS! Kursen ges inte från och med vårterminen 2023. För dig som har läst kursen och har rester så finns mer information om omexaminationer under rubriken Examination.

Genom kursern får du en inblick i förskolans läroplan och dess betydelse för förskolans utbildning, med fokus på omsorg, lek, lärande och undervisning. Olika frågor som likvärdighet, jämställdhet och mångfald kommer att belysas som en del av förskolans värdegrund, uppdrag och mål. Kursen tar också upp förskolans pedagogiska miljö samt dess betydelse för barns lek och lärande. I kursen introduceras du även till ett gestaltande arbetssätt genom drama. Kursen ger också en introduktion till akademiska studier.

Kursen ingår i "Flera vägar in i läraryrket"

Kursen ingår i lärarsatsningen Flera vägar in i läraryrket och motsvarar i nuläget den första kursen i Förskollärarprogrammet 210 hp.

Att läsa denna fristående kurs är en möjlighet för dig som är intresserad av att utbilda dig till förskollärare men som först vill pröva en kortare kurs innan du bestämmer dig för att ansöka till ett helt program.

Om du senare söker och blir antagen till Förskolärarprogrammet vid Stockholms Universitet kan du ansöka om att tillgodoräkna motsvarande kurs i programmet.

Läs mer om Förskollärarprogrammet, 210 hp

 • Kursupplägg

  Undervisningen består av fem halvdagsträffar och fyra heldagsträffar, dagtid såväl som kvällstid. Första kurstillfället sker på campus, övriga åtta kurstillfällen sker webbaserat. Utöver detta innehåller kursen ett antal förinspelade föreläsningar.

  Här hittar du mer information om hur du kommer i gång med att använda E-mötestjänsten Zoom som du kommer att använda i kursen.

  HT22: vecka 35-2 (29/8 - 15/1)

  För mer information hänvisas till kursbeskrivningen, som kommer att finnas tillgänglig senast en månad före kursstart.

  Kursbeskrivning UB125F Förskolans uppdrag och pedagogiska miljöer H22_220617_ (249 Kb)

  En detaljerad studieplanering finns på kurssajten på lärplattformen Athena, som du kommer åt när du har registrerat dig på kursen.

   

  Delkurser

  Kursen består av följande delar:

  • Omsorg i förskolan 2,5 hp
  • Lek, lärande och undervisning i förskolan 3 hp
  • Drama ett gestaltande och undersökande arbetssätt i förskolan 2 hp
  • Pedagogiska miljöer i förskolan 8,5 hp

  Undervisning

  Undervisningen består av fem halvdagsträffar och fyra heldagsträffar, dagtid såväl som kvällstid. Första kurstillfället sker på campus, övriga åtta kurstillfällen sker webbaserat. Utöver detta innehåller kursen ett antal förinspelade föreläsningar.

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, verkstäder (drama), grupparbeten och individuellt arbete.

  Deltagande vid seminarier och verkstäder (drama) är obligatoriskt. I kursbeskrivningen framgår närmare vilka specifika undervisningstillfällen det gäller. Frånvaro vid obligatoriska seminarier kan kompenseras enligt instruktioner i kursbeskrivningen.

  Examination

  MOM 1: Omsorg i förskolan 2,5 hp examineras genom:

  • Individuell skriftlig uppgift, betygsskala G-U

  MOM:2 Lek, lärande och undervisning i förskolan 3 hp, examineras genom:         

  • Muntlig redovisning i grupp, betygsskala G-U
  • Individuell skriftlig uppgift, betygsskala G-U

  MOM 3:Drama - ett gestaltande arbetssätt i förskolan 2 hp, examineras genom:

  • Aktivt deltagande vid kursens samtliga specificerade verkstäder betygsskala G-U

  MOM 4:Pedagogiska miljöer i förskolan 8,5 hp, examineras genom:          

  • Muntlig redovisning i grupp, betygsskala G-U
  • Individuell skriftlig uppgift, betygsskala A-F

  Examinationstillfällen

  Omexaminationstillfälle för antagna HT22

  Omexamination individuell skriftlig uppgift delkurs 4 Pedagogiska miljöer i förskolan: Senast 2023-03-17 kl. 17:00 lämnar du in examinationen i mappen ’Inlämningar för stu-denter som läser kursen HT22: examinationer, omexaminationer, kompensationsuppgifter och andra inlämningsuppgifter’ i Athena.

  Omexaminationstillfälle för antagna före HT22

  Omexaminationstillfälle 2023-03-23 deadline för anmälan den 16 mars

  Omexaminationstillfälle 2023-05-11 deadline för anmälan 20 april.

  Omexaminationstillfälle 2023-10-09 deadline för anmälan 19 september.

  Omexaminationstillfälle 2023-11-20 deadline för anmälan 30 oktober.

  Anmälan
  Maila kursadministratör Malin Håkansson malin.hakansson@buv.su.se enligt anmälningsdeadline ovan.

  I mailet ta med följande information:
  •    Ditt namn
  •    Ditt personnummer
  •    Vilken termin du läste kursen
  •    Vilka moment du vill göra omexamination på

  Kompensationsuppgifter seminariefrånvaro:
  Frånvaro från seminarium samt  tas igen genom skriftliga kompensationsuppgifter. Instruktioner till kompensationsuppgifterna får du eftera tt du anmält dig till omexaminationen via din sajt i Athena för omexaminationerna.

  Frågor angående omexaminationernas innehåll?

  Ta kontakt med kursansvarig och examinator: Mie Josefson, e-post: mie.josefsson@buv.su.se

   

   

   

   

  Examinator

  Höstterminen 2022 och vårterminen 2023: Mie Josefson, e-post: mie.josefson@buv.su.se
   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Schema HT22

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Kurslitteraturen uppdateras senast två månader före kursstart.

  Kurslitteraturlistan från VT22 gäller även HT22.

 • Kursrapporter

 • Mer information

 • Kontakt

  Om du har frågor om kursens innehåll och betygsrapportering, kontakta kursansvarig lärare.
  Kursansvarig och examinator: Mie Josefson, e-post: mie.josefsson@buv.su.se

  Om du har studieadministrativa frågor som rör till exempel behörighet, registrering eller Athena m.m., kontakta kursadministratören.

  Kursadministratör: Malin Håkansson, e-post: malin.hakansson@buv.su.se

  Hitta till oss

  Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen finner du på campus Frescati, Svante Arrhenius väg 21 A.

  Svante Arrhenius väg 21 A (Google Maps)

  Hitta på Campusområdet, Stockholms universitet