Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Förskolans uppdrag och pedagogiska miljöer

Kursen vänder sig till dig som arbetar i förskolan eller som vill börja arbeta i förskolan. Kursen ger en introduktion till förskolans och förskollärarens uppdrag i ett samhällsperspektiv och till akademiska studier.

Förskola_098.jpg

Genom kursern får du en inblick i förskolans läroplan och dess betydelse för förskolans utbildning, med fokus på omsorg, lek, lärande och undervisning. Olika frågor som likvärdighet, jämställdhet och mångfald kommer att belysas som en del av förskolans värdegrund, uppdrag och mål. Kursen tar också upp förskolans pedagogiska miljö samt dess betydelse för barns lek och lärande. I kursen introduceras du även till ett gestaltande arbetssätt genom drama.

 • Kursupplägg

  Kursen ges på höst- och vårtermin på deltid (50%).

  Under vårterminen 2022 så sker undervisningen helt webbaserat med fem halvdagsträffar och fyra heldagsträffar, dagtid såväl som kvällstid.

  Under höstterminen 2022 består undervisningen av fem halvdagsträffar och fyra heldagsträffar, dagtid såväl som kvällstid. Första kurstillfället sker på campus, övriga åtta kurstillfällen sker webbaserat. Utöver detta innehåller kursen ett antal förinspelade föreläsningar.

  Här hittar du mer information om hur du förbereder dig för att delta i webbbaserad utbildning.

  VT22: vecka 3-22 (17/1-3/6)

  HT22: vecka 35-2 (29/8 - 15/1)

  VT23: vecka 3 -22 (16/1 -4/6)

  För mer information hänvisas till kursbeskrivningen, som kommer att finnas tillgänglig senast en månad före kursstart.

  Kursbeskrivning UB125F Förskolans uppdrag och pedagogiska miljöer FVI V22_211214 (249 Kb)

  Kursbeskrivning HT22 (publiceras senast en månad före kursstart)

  Kursbeskrivning VT23 (publiceras senast en månad före kursstart)

  En detaljerad studieplanering finns på kurssajten på lärplattformen Athena, som du kommer åt när du har registrerat dig på kursen.

   

  Delkurser

  Kursen består av följande delar:

  • Omsorg i förskolan 2,5 hp
  • Lek, lärande och undervisning i förskolan 3 hp
  • Drama ett gestaltande och undersökande arbetssätt i förskolan 2 hp
  • Pedagogiska miljöer i förskolan 8,5 hp

  Undervisning

  Under vårterminen 2022 så sker undervisningen helt webbaserat med fem halvdagsträffar och fyra heldagsträffar, dagtid såväl som kvällstid.

  Under höstterminen 2022 består undervisningen av fem halvdagsträffar och fyra heldagsträffar, dagtid såväl som kvällstid. Första kurstillfället sker på campus, övriga åtta kurstillfällen sker webbaserat. Utöver detta innehåller kursen ett antal förinspelade föreläsningar.

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, verkstäder (drama), grupparbeten och individuellt arbete.

  Deltagande vid seminarier och verkstäder (drama) är obligatoriskt. I kursbeskrivningen framgår närmare vilka specifika undervisningstillfällen det gäller. Frånvaro vid obligatoriska seminarier kan kompenseras enligt instruktioner i kursbeskrivningen.

  Examination

  MOM 1: Omsorg i förskolan 2,5 hp examineras genom:

  • Individuell skriftlig uppgift, betygsskala G-U

  MOM:2 Lek, lärande och undervisning i förskolan 3 hp, examineras genom:         

  • Muntlig redovisning i grupp, betygsskala G-U
  • Individuell skriftlig uppgift, betygsskala G-U

  MOM 3:Drama - ett gestaltande arbetssätt i förskolan 2 hp, examineras genom:

  • Aktivt deltagande vid kursens samtliga specificerade verkstäder betygsskala G-U

  MOM 4:Pedagogiska miljöer i förskolan 8,5 hp, examineras genom:          

  • Muntlig redovisning i grupp, betygsskala G-U
  • Individuell skriftlig uppgift, betygsskala A-F

  Omexamination

  Ordinarie examinationstillfälle antagna VT22

  Se information i kursbeskrivning för vårterminen 2022.

  Nästkommande omexaminationstillfälle antagna VT22
  Se information i kursbeskrivning för vårterminen 2022.

  Omexaminationstillfällen i juni 2022 för studenter antagna på kursen före VT22

  Du som har läst kursen tidigare terminer (före VT22) har separata tillfällen för omexamination. Du ser datum för omexamination nedan.

  Anmälan
  Maila kursadministratör Malin Håkansson malin.hakansson@buv.su.se senast den 16 maj 2021.
  I mailet ta med följande information:
  •    Ditt namn
  •    Ditt personnummer
  •    Vilken termin du läste kursen
  •    Vilka moment du vill göra omexamination på

  Skriftliga uppgifter: MOM 1, 2, 3 och 4:

  De skriftliga uppgifterna lämnas in på Athenasidan för kursen från VT22. Inlämningsmappar och instruktioner för examinationerna finns under planeringar – examinationer.

  MOM 1 skriftlig uppgift: 3/6 2022 kl. 17.00
  MOM 2 skriftlig uppgift: 3/6 2022 kl. 17.00
  MOM 4 skriftlig uppgift 3/6 2022 kl. 17.00

  Muntliga uppgifter: MOM 2 och MOM 4:

  Zoom-länkar och instruktioner för de muntliga omexaminationstillfällena publiceras under planeringar på kursens Athenasida för VT22.

  Uppsamling MOM 2: 30/5 2022 kl. 16-17 nätbaserat via zoom

  Uppsamling MOM 4: 30/5 2022 kl. 17-18 nätbaserat via zoom

  Kompensationsuppgifter seminariefrånvaro:
  Frånvaro från seminarium 2, 3, 5, 6, 7 och 8 samt Drama 1, 2 och 3 tas igen genom skriftliga kompensationsuppgifter. Instruktioner till kompensationsuppgifterna publicerades via din kurssajt i Athena (den termin då du läste kursen).

  Kompensationsuppgifterna lämnas in på Athenasidan för kursen från VT22. Inlämningsmappar finns under planeringar – examinationer.

  Kompensationsuppgifterna lämnas in senast den 3/6 2022 kl. 18.00.

   

   

  Examinator

  Höstterminen 2021:Mie Josefson, e-post: mie.josefson@buv.su.se

  Vårterminen 2022:Mie Josefson, e-post: mie.josefson@buv.su.se

  Höstterminen 2022:

  Vårterminen 2023:

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Schema VT22 (Schema är preliminärt fram tills en månad före kursstart)

  Schema HT22 (Publiceras senast en månad före kursstart)

  Schema VT23 (Publiceras senast en månad före kursstart)

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Kurslitteraturen uppdateras senast två månader före kursstart.

 • Kursrapporter

 • Mer information

  Kursen ingår i Flera vägar in

  Kursen ingår i lärarsatsningen Flera vägar in i läraryrket och motsvarar i nuläget den första kursen, UB107Y Förskolans uppdrag och pedagogiska miljöer, på  Förskollärarprogrammet 210 hp.

  Att läsa denna fristående kurs är en möjlighet för dig som är intresserad av att utbilda dig till förskollärare men först vill pröva en kortare kurs innan du bestämmer dig för att ansöka till ett helt program.

  Om du senare blir antagen till Förskolärarprogrammet vid Stockholms Universitet kan du ansöka om att tillgodoräkna UB125F Förskolans uppdrag och pedagogiska miljöer som motsvarande kursen UB107Y Förskolans uppdrag och pedagogiska miljöer inom programmet.

  Läs mer om Förskollärarprogrammet, 210 hp

  För dig som ny student

  Ny student

  IT för studenter

  Studera med funktionsnedsättning

  Riktlinjer för grupparbete vid institutionen

  Studie- och språkverkstaden

  Universitetsbiblioteket

 • Möt oss

  Möt våra lärare

  Via länken nedan kan du läsa en intervju med kursansvarig Mie Josefson i samband med hennes avhandling: Det ansvarsfulla mötet. En närhetsetisk analys av omsorgens innebörder i förskolan.

  Intervju med Mie Josefson

 • Kontakt

  Om du har frågor om kursens innehåll och betygsrapportering, kontakta kursansvarig lärare.
  Kursansvarig och examinator: Mie Josefson, e-post: mie.josefsson@buv.su.se

  Om du har studieadministrativa frågor som rör till exempel behörighet, registrering eller Athena m.m., kontakta kursadministratören.

  Kursadministratör: Malin Håkansson, e-post: malin.hakansson@buv.su.se

  Hitta till oss

  Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen finner du på campus Frescati, Svante Arrhenius väg 21 A.

  Svante Arrhenius väg 21 A (Google Maps)

  Hitta på Campusområdet, Stockholms universitet