Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Lek, äventyr och rörelse

Kursen är för dig som vill lära dig om barns lek och lärande i utomhusmiljö i verksamheter som fritidshem, skola och förskola. Fokus ligger på äventyrsmetodik, ledarskap och didaktiska perspektiv på friluftsliv samt utomhuspedagogik i teori och praktik.

Två barn som leker ute i lekställning. Foto: Mostphotos/Lotta Thunholm.
Foto: Mostphotos/Lotta Thunholm.

I kursen ingår även grundläggande motorik- och lekteori samt säkerhet och ansvar i friluftsverksamhet.

Under kursens gång får du tillsammans med andra kursdeltagare planera och genomföra ett äventyr eller likartad övning för barn eller ungdomar, innehållande olika former av lek och rörelse i naturen och med beaktande av säkerhet. De terminer som kursen ges på distans kan formen för detta anpassas.

 • Kursupplägg

  Kursen ges vårterminer på kvartsfart (25%) studietakt.

  Undervisningen ges på distans eller på campus enligt angivelse för respektive tillfälle för kursen.

  Vårterminen 2023 ges kursen på distans utan campusträffar. Detta innebär att undervisning inklusive grupparbeten sker via e-mötestjänsten Zoom.

  Information angående om ges på distans eller på campus vårterminen 2024 kommer att publiceras här.

  De terminer som kursen ges på campus ingår en heldag i utomhusmiljö som en av träffarna och ett antal träffar har upplevelsebaserade inslag förlagda utomhus även redovisningen av gruppuppgiften sker utomhus.

  VT23: vecka 3 -22 (16/1 -4/6)

  VT24: vecka 3-22 (15/1-2/6)

  Mer information hittar du i kursbeskrivningen som kommer att finnas tillgänglig senast en månad före kursstart.

  Kursbeskrivning_UB128F_Lek äventyr och rörelse VT 23_221221 (375 Kb)

  Kursbeskrivning VT24 (publiceras senast en månad före kursstart)

  En detaljerad studieplanering finns på kurssajten på lärplattformen Athena, som du kommer åt när du har registrerat dig på kursen.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, praktiska övningar, redovisningar och inlämningsuppgifter.

  Samtliga undervisningstillfällen är obligatoriska. Frånvaro kan kompenseras enligt instruktioner av kursansvarig lärare.

  Frånvaro upp till 45 % kan kompenseras enligt instruktioner av kursansvarig lärare. Vid frånvaro över 45 % anses studenten inte ha gått kursen och måste omregistrera sig för att fullfölja kursen vid ett senare kurstillfälle.

  Undervisningen ges på distans eller på campus enligt angivelse för respektive tillfälle för kursen.

  Vårterminen 2023 ges kursen på distans utan campusträffar. Detta innebär att undervisning inklusive grupparbeten sker via e-mötestjänsten Zoom.

  Information angående om ges på distans eller på campus vårterminen 2024 kommer att publiceras här.

  De terminer som kursen ges på campus ingår en heldag i utomhusmiljö som en av träffarna och ett antal träffar har upplevelsebaserade inslag förlagda utomhus även redovisningen av gruppuppgiften sker utomhus.

  Examination

  • Individuell skriftlig uppgift, sjugradig betygsskala A-F
  • Genomförande av gruppaktivitet för barn, tvågradig betygsskala G-U

  För att få godkänt slutbetyg på hela kursen krävs lägst betyget E respektive G på samtliga examinationer samt fullgjorda obligatoriska uppgifter och fullgjord obligatorisk närvaro.

  Examinator

  Vårterminen 2023: Annika Flick annika.flick@buv.su.se

  Vårterminen 2024:

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Schema för VT23

  Schema för VT24 (publiceras senast en månad före kursstart)

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Kurslitteraturlista publiceras senast två månader före kursstart.

 • Kontakt

  Om du har frågor om kursens innehåll, seminarier, littertur och undervisning eller betygsrapportering, kontakta kursansvarig lärare.

  Om du har studieadministrativa frågor om till exempel registrering, gruppindelning, lärplattformen Athena m.m. kontakta kursadministratören.

  Kursansvarig: Annika Flick e-post: annika.flick@buv.su.se

  Kursadministratör: Malin Håkansson e-post: malin.hakansson@buv.su.se

  Hitta till oss:
  Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen finner du vid campusområdet Frescatibackehusen, Svante Arrhenius väg 21 A.

  Svante Arrhenius väg 21 A, Google maps.

  Hitta på Campusområdet, Stockholms universitet