Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Fritidshemmets ämnesdidaktik, läroplansteori, bedömning

Kursen ingår i Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, 180 hp, termin 5.

Kursen behandlar fritidshemmets kunskapsområde i relation till såväl fritidshemmets som skolans verksamhetsfält, hur praktiska och estetiska verksamheter och lek stödjer elevers identitetsarbete och skolans ämnesundervisning.

Kursen behandlar fritidshemmets ämnesdidaktik och fokuserar på hur lek, tematiskt arbete och den fysiska miljön är delar i och kan stödja elevens identitetsarbete. Vidare behandlas hur arbetet planeras och genomförs.

Kursen behandlar även läroplaner och styrdokument som styr grundlärarens arbete på fritidshemmet och i skolan samt hur dessa påverkar grundlärarens arbete på fritidshemmet och i skolan. Betyg och bedömning med inriktning mot praktiska och estetiska ämnen behandlas liksom formativ och summativ bedömning samt skriftliga omdömen. Vidare läggs fokus vid integrering av digitala medier (IKT) i verksamheten.

 

 • Kursupplägg

  Kursen ges både höst- och vårterminer på helfart (100%).

  VT21: vecka 12 - 22 (23/3 -5/6)
  HT20: vecka 45 – 2 (2/11 – 17/1)

  För mer information hänvisas till kursbeskrivningen, som kommer att finnas tillgänglig senast en månad före kursstart.

  En detaljerad studieplanering finns på kurssajten på lärplattformen Athena, som du kommer åt när du har registrerat dig på kursen.

   

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier samt redovisningar. Seminarierna är obligatoriska.

  Studieplaneringen i Athena visar hur undervisningen är uppbyggd. Där anges också om du behöver förbereda dig inför undervisningstillfällena, exempelvis genom att läsa viss litteratur eller göra en uppgift.

  Examination

  Examinationstillfälle VT21

  • Ämnesdidaktik och bedömning 9hp, Gruppuppgift 13/4 kl 17.00, individuell skriflig uppgift 7/5 kl17.00
  • Läroplansteori och vetenskaplig fördjupning, 6hp: Individuell skriftlig uppgift 21/5 kl17.00, Skriftlig uppgift i par 4/6 kl 17.00

  Anmälan till omexamination ska ske till kursadministratören senast två veckor före datum för omexamination.

  Tillfälle för omexamination VT21

  • Ämnesdidaktik och bedömning 9hp, Gruppuppgift 17/5, Individuell skriftlig uppgift, 3/6
  • Läroplansteori och textanalys, 6 hp,  Individuell skriftlig uppgift 3/9 Skriftlig uppgift i par 10/9

   

  Examinator

  Vårterminen 2021: Anneli Hippinen Ahlgren, e-post: anneli.hippinen-ahlgren@buv.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Mer information

  För tillträde till kursen ska studenten ha godkänt slutbetyg i samtliga kurser i termin 1-3 inom grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, samt 15 hp från termin 4, varav godkänt slutbetyg i Fritidshemspedagogik IV.

  Studiegång för Grundlärarprogrammet inriktning fritidshem

  Grupparbeten vid BUV

 • Kontakt

  Om du har frågor om kursens innehåll och betygsrapportering, kontakta kursansvarig lärare. Om du har studieadministrativa frågor som rör till exempel behörighet, registrering eller Athena m.m., kontakta kursadministratören.

  Kursansvarig: Anneli Hippinen Ahlgren, e-post: anneli.hippinen-ahlgren@buv.su.se

  Kursadministratör: Emma Lundhag, e-post: emma.lundhag@buv.su.se