Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Förskoledidaktik med inriktning mot naturvetenskap och hållbar utveckling - ULV

Kursen ingår i Förskollärarprogrammet inom Utländska lärares vidareutbildning (ULV) och är en spegling av kurs UB308Y Förskoledidaktik med inriktning mot naturvetenskap och hållbar utveckling, i termin 3 på Förskollärarprogrammet.

Kursen utgår från ett utforskande och projektinriktat arbetssätt med inriktning mot naturvetenskap och hållbar utveckling. Ämnesinnehållet knyts till didaktiska frågor samt relevant teoribildning. Fokus ligger på barnens lärprocesser där barns frågor, utforskande och meningsskapande kopplas till ett ämnesinnehåll.

 • Kursupplägg

  Kursen ges både höst- och vårterminer på heltid (100%).

  HT22: vecka 35-45 (29/8-4/10 + 2/11-11/11)

  För mer information hänvisas till kursbeskrivningen, som kommer att finnas tillgänglig senast en månad före kursstart.

  Kursbeskrivning HT22 (153 Kb)

  En detaljerad studieplanering finns på kurssajten på lärplattformen Athena, som du kommer åt när du har registrerat dig på kursen. 

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, handledningstillfällen, laborationer och exkursioner. Kommunikation sker också via universitetets internetbaserade lärplattform. Specificerade undervisningstillfällen är obligatoriska. I kursbeskrivningen framgår närmare vilka specifika undervisningstillfällen det gäller. Frånvaro ska kompenseras genom deltagande i andra kursgrupper under aktuell termin eller under följande terminer.

  Studieplaneringen i Athena visar hur undervisningen är uppbyggd. Där anges också om du behöver förbereda dig inför undervisningstillfällena, exempelvis genom att läsa viss litteratur eller göra en uppgift.

  Examination

  Examinationstillfälle HT22:

  Kursens del Förskoledidaktiskt perspektiv på naturvetenskap och hållbarhetsfrågor (MO01), 8 hp examineras genom:
  - Individuell skriftlig uppgift, 11 november 2022
  - Individuell muntlig redovisning, vecka 40 (se schema)

  Kursens del Ämnesdidaktik, naturvetenskap, hållbarhetsfrågor i förskolan (MO02), 4 hp examineras genom:
  - Individuell skriftlig uppgift, 11 november 2022
   

  Omexaminationstillfälle HT22:

  Kursens del Förskoledidaktiskt perspektiv på naturvetenskap och hållbarhetsfrågor (MO01), 8 hp examineras genom:
  - Individuell skriftlig uppgift, 16 december 2022
  - Individuell muntlig redovisning,

  Kursens del Ämnesdidaktik, naturvetenskap, hållbarhetsfrågor i förskolan (MO02), 4 hp examineras genom:
  - Individuell skriftlig uppgift, 16 december 2022

  Anmälan sker till kursadministratör Maria Lund: maria.lund@buv.su.se

  Examinator

  Höstterminen 2022: Bodil Halvars, epost: bodil.halvars@buv.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Om du har frågor om kursens innehåll och betygsrapportering kontakta kursansvarig lärare.

  Kursansvarig och examinator: Bodil Halvars, e-post: bodil.halvars@buv.su.se.

  Om du har studieadministrativa frågor som rör till exempel behörighet, registrering eller Athena m.m. kontakta kursadministratören.

  Kursadministratör: Maria Lund, e-post: maria.lund@buv.su.se