Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Förskoledidaktik med inriktning mot naturvetenskap och hållbar utveckling - ULV

Kursen ingår i Förskollärarprogrammet inom Utlandsutbildade lärares vidareutbildning (ULV) och är en spegling av kurs UB308Y Förskoledidaktik med inriktning mot naturvetenskap och hållbar utveckling, i termin 3 på Förskollärarprogrammet.

Kursen utgår från ett utforskande och projektinriktat arbetssätt med inriktning mot naturvetenskap och hållbar utveckling. Ämnesinnehållet knyts till didaktiska frågor samt relevant teoribildning. Fokus ligger på barnens lärprocesser där barns frågor, utforskande och meningsskapande kopplas till ett ämnesinnehåll.

 • Kursupplägg

  Kursen ges både höst- och vårterminer på heltid (100%).

  HT24: vecka 36-41 (2/9 - 8/10) + vecka 45-46 (5/11 - 14/11)

  För mer information hänvisas till kursbeskrivningen, som kommer att finnas tillgänglig senast en månad före kursstart.

  Kursbeskrivning HT24 (153 Kb)

  En detaljerad studieplanering finns på kurssajten på lärplattformen Athena, som du kommer åt när du har registrerat dig på kursen. 

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, handledningstillfällen, laborationer och exkursioner. Kommunikation sker också via universitetets internetbaserade lärplattform. Specificerade undervisningstillfällen är obligatoriska. I kursbeskrivningen framgår närmare vilka specifika undervisningstillfällen det gäller. Frånvaro ska kompenseras genom deltagande i andra kursgrupper under aktuell termin eller under följande terminer.

  Studieplaneringen i Athena visar hur undervisningen är uppbyggd. Där anges också om du behöver förbereda dig inför undervisningstillfällena, exempelvis genom att läsa viss litteratur eller göra en uppgift.

  Examination

  Examinationstillfälle HT24:

  Delkurs 1
  Förskoledidaktiskt perspektiv på naturvetenskap och hållbarhetsfrågor (MO01), 8 hp examineras genom:
  Individuell skriftlig uppgift lämnas in senast den 14 november, kl. 17.00. Lämnas in i examinationsmappen på Athena.
  Individuell muntlig redovisning enligt schema under vecka 41, 2024.

  Delkurs 2
  Ämnesdidaktik, naturvetenskap, hållbarhetsfrågor i förskolan (MO02), 4 hp examineras genom:
  - Individuell skriftlig uppgift lämnas in senast den 14 november, kl. 17.00. Lämnas in i examinationsmappen på Athena.

   

  Omexaminationstillfällen HT24: 
  Del 1
  Förskoledidaktiskt perspektiv på naturvetenskap och hållbarhetsfrågor (MO01), 8 hp examineras genom:
  - Omexamination av individuell skriftlig uppgift. Lämnas in senast den 19 december kl. 17.00. Lämnas in i omexaminationsmappen på Athena. 
  - Omexamination av individuell muntlig redovisning sker i v 45. Anmälan till muntlig redovisning sker till kursadministratör maria.lund@buv.su.se senast den 8 oktober.

  Del 2
  Ämnesdidaktik, naturvetenskap, hållbarhetsfrågor i förskolan (MO02), 4 hp examineras genom:
  - Omexamination av individuell skriftlig uppgift. Lämnas in senast den 19 december kl. 17.00. Lämnas in i omexaminationsmappen på Athena.  

  Omexamination för studenter som läst tidigare terminer

  Delkurs 1: 
  Individuell muntlig redovisning: v. 41/45
  Individuell skriftlig uppgift: 19 december
  Delkurs 2: 
  Individuell skriftlig uppgift: 19 december

  Anmäl dig till examinationstillfället senast den 8 oktober till kursadministratör Maria Lund, e-post: maria.lund@buv.su.se

  Examinator

  Höstterminen 2024: Bodil Halvars, epost: bodil.halvars@buv.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Om du har frågor om kursens innehåll och betygsrapportering kontakta kursansvarig lärare.

  Kursansvarig och examinator: Bodil Halvars, e-post: bodil.halvars@buv.su.se.

  Om du har studieadministrativa frågor som rör till exempel behörighet, registrering eller Athena m.m. kontakta kursadministratören.

  Kursadministratör: Maria Lund, e-post: maria.lund@buv.su.se