Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Pedagogisk dokumentation, etik och läroplansteori - ULV

Kursen ingår i Förskollärarprogrammet inom Utländska lärares vidareutbildning (ULV) och är en spegling av kurs UB214Y Pedagogisk dokumentation, etik och läroplansteori, i termin 2 på Förskollärarprogrammet.

Kursen har som mål att ge kunskaper om pedagogisk dokumentation som arbetsverktyg och filosofi i förskolans arbete samt om hur läroplansteoretiska och förskoledidaktiska perspektiv på undervisning i relation till pedagogisk dokumentation kan förstås.

I kursen ges tillfällen att själv pröva att dokumentera, bli dokumenterad samt att öva på att reflektera över och reflektera kring dokumentationer både enskilt och kollektivt i relation till teori och styrdokument.

Kursen ger också en introduktion till etik och barns inflytande vid arbete med pedagogisk dokumentation.

 

 • Kursupplägg

  Kursen ges både höst- och vårterminer på heltid (100%).

  HT22: vecka 38-42 (19/9-17/10)

  För mer information hänvisas till kursbeskrivningen, som kommer att finnas tillgänglig senast en månad före kursstart.

  Kursbeskrivning HT22 (163 Kb)

  En detaljerad studieplanering finns på kurssajten på lärplattformen Athena, som du kommer åt när du har registrerat dig på kursen. 

  Undervisning

  Undervisningen består av seminarier, workshops och föreläsningar. Deltagande vid seminarier och workshops är obligatoriskt. I kursbeskrivningen framgår närmare vilka specifika undervisningstillfällen det gäller. Frånvaro vid enstaka obligatoriska moment kan kompenseras.

  Studieplaneringen i Athena visar hur undervisningen är uppbyggd. Där anges också om du behöver förbereda dig inför undervisningstillfällena, exempelvis genom att läsa viss litteratur eller göra en uppgift.

  Examination

  Examinationstillfälle HT22:

  Individuell skriftlig uppgift (MOM1), 17 oktober 2022
   

  Tillfälle för omexamination HT22:

  Individuell skriftlig uppgift (MOM1), 9 december 2022

  Examinator

  Höstterminen 2022: Johanna Unga, e-post: johanna.unga@buv.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Schema HT22

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Om du har frågor om kursens innehåll och betygsrapportering kontakta kursansvarig lärare.

  Kursansvarig och examinator: Johanna Unga, e-post: johanna.unga@buv.su.se.

  Om du har studieadministrativa frågor som rör till exempel behörighet, registrering eller Athena m.m. kontakta kursadministratören.

  Kursadministratör: Maria Lund, e-post: maria.lund@buv.su.se