Språkutvecklande arbetssätt på yrkesprogram, 7,5 hp

Kursen vänder sig främst till yrkeslärare som vill utveckla kunskaper om hur man kan arbeta språkutvecklande i sin undervisning. I kursen presenteras teorier om språkutveckling i relation till yrkesdidaktiska aspekter, vilket sedan ligger till grund för kursdeltagarnas praxisnära projektarbeten. Även andra lärarkategorier samt yrkesgrupper som är intresserade av språkutveckling i arbetslivet kan vara tänkbara sökande.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen