Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Språkutvecklande arbetssätt på yrkesprogram

Kursen vänder sig främst till yrkeslärare som vill utveckla kunskaper om hur man kan arbeta språkutvecklande i sin undervisning.

I kursen presenteras teorier om språkutveckling i relation till yrkesdidaktiska aspekter, vilket sedan ligger till grund för kursdeltagarnas praxisnära projektarbeten. Även andra lärarkategorier samt yrkesgrupper som är intresserade av språkutveckling i arbetslivet kan vara tänkbara sökande.