Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Pedagogiska perspektiv på lärande och förändring

I kursen presenteras valda grundläggande teorier om individers lärande och utveckling.

Kursen behandlar teorier och begrepp om människans identitetsutveckling och förändring i förhållande till det livslånga lärandet och i ett studie- och yrkesvägledande perspektiv.