Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Utforskande och undersökande arbetssätt i naturvetenskaplig undervisning.

Kursen behandlar relevant ämnes- och ämnesdidaktisk teori för undervisning i naturvetenskapliga ämnen i grundskolans årskurs F-3 och 4-6.

Kurssida UM2020
Foto: Mostphotos

Den här kursen fokuserar särskilt på undervisningens syften, klassrumskommunikation, styrdokument och bedömning utifrån ämnesdidaktisk forskning.

Relaterat till planering och organisering av undervisning samt bedömning i grundskolans tidigare år fokuseras följande områden:

  • Ekologiska samband och mångfald av arter i naturen.
  • Fysikaliska fenomen; ljud, ljus, kraft och rörelse.
  • Ämnens egenskaper; materia och faser.
  • Naturvetenskapens karaktär och undervisningens syften.
  • Barns naturvetenskapliga frågor som utgångspunkt i undervisningen.
  • Olika former av undersökande arbetssätt med utgångspunkt i sinnligt och kroppsligt utforskande av naturen.

I kursen medverkar Kemiska sektionen, Institutionen för biologisk grundutbildning och Fysikum vid Stockholms universitet.

Kursen kräver tillgång till dator, webbkamera, mikrofon samt internetuppkoppling.

Kursen kan tillgodoräknas

Om du senare söker och antas till grundlärarprogrammet F-3 eller 4-6 så kan den här kursen tillgodoräknas:

För dig som redan är verksam lärare kan del 1-2 (15 hp) respektive del 1-4 (30 hp), efter prövning, ligga till grund för utökad behörighet.

För mer information om tillgodoräknande och utökad behörighet kan du kontakta våra studievägledare: studievagledning.did@su.se.