Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Den uppfinningsrika människan - Teknikämnets innehåll och undervisning i grundskolans förskoleklass och årskurs 1-6

Kursen vänder sig till dig som vill prova en kurs inom Grundlärarprogrammet med inriktning F-3 eller 4-6. Även du som redan är verksam lärare är välkommen att söka kursen.

Elever. Foto: Michael Folmer, Mostphotos
Foto: Michael Folmer, Mostphotos

Om du efter att du gått kursen söker och antas till grundlärarprogrammet F-3 eller 4-6 så kan kursen tillgodoräknas. Denna kurs är del 1 av 2 (totalt 15 högskolepoäng) för tillgodoräknande inom grundlärarprogrammet F-3 samt del 1 av 4 (totalt 30 högskolepoäng) för tillgodoräknande inom grundlärarprogrammet 4-6.


För dig som är redan är verksam lärare kan del 1-2 (15 hp) respektive del 1-4 (30 hp), efter prövning, ligga till grund för utökad behörighet.

 • Kursupplägg

  Kursen behandlar ett antal teknikområden och teknikdidaktiska kunskaper som behövs för att kunnaundervisa elever i årskurs F-3 och 4-6.

  Kursen behandlar:

  • lärares undervisningsstrategier och elevers begreppsförståelse gällande ett specifikt teknikinnehåll
  • teknisk, natur- och samhällsvetenskaplig kunskapsutveckling och deras inbördes relationerTeknikens arbetssätt och metoder
  • tekniska lösningar såsom mekanismer, hållfasta strukturer, elektriska kopplingar samt datorn ochprogrammeringTeknik och genus
  • teknik, människa och samhälle i samspel för systemtänkande och hållbar utveckling.

  Kursen kräver tillgång till dator, webbkamera, mikrofon samt internetuppkoppling.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Mer information

  Kursen ingår i regeringens satsning att skapa fler och flexiblare vägar till att bli lärare. Läs mer om projektet:

  Fler vägar in i läraryrket


  Här hittar du information om kurser inom Fler vägar in som ges vid Stockholms universitet:

  Fler vägar in i läraryrket vid Stockholms universitet

 • Kontakt

  Kursansvarig:

  Ola Palm
  ola.palm@mnd.su.se

   

  Kursadministration:

  kursadministration@mnd.su.se