Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Matematik och didaktik F-6 I: Elevperspektivet - ULV

Kursen ges inom ramen för Utländska lärares vidareutbildning (ULV).

Utländska lärares vidareutbildning vid Stockholms universitet

Kursen behandlar ämneskunskaper i matematik och matematikdidaktik för undervisning i årskurs F-6. I relation till aktuella styrdokument för grundskolan och relevant forskning behandlas:

  • taluppfattning, geometri och sannolikhet adekvata för undervisning i årskurs F-6
  • ämnesdidaktiska perspektiv på  lärande och undervisning i matematik och det matematiska språkets roll
  • tolkning och analys av elevers arbete i matematik.

Kursen kräver tillgång till dator, webbkamera, mikrofon samt internetuppkoppling.