Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Matematik II för grundlärare årskurs F-3: Geometri, mätning och taluppfattning - kurs inom ULV-projektet

 • 15 hp

Kursen behandlar ämneskunskaper i matematikämnets didaktik och i matematik, inom geometri, mätningoch taluppfattning för undervisning i årskurs F-3, i relation till aktuella styrdokument för grundskolan. Ikursen behandlas geometriska objekt, deras egenskaper samt inbördes relationer. Vidare behandlasrumsuppfattning, begreppet skala, symmetri, mätning, de fyra räknesättens egenskaper, samband ochberäkningar, bråkbegreppet samt problemlösning. Didaktiska val, kommunikativa aspekter och olikauttrycksformer i matematikundervisning behandlas genomgående i kursen.

 • Kursupplägg

  Del 1, Geometri, mätning och taluppfattning (Geometry, Measurement and Number), 11 hp, behandlar:

  • kunskaper i matematik och matematikdidaktik relevanta för lärare som ska undervisa i årskurs F-3
  • mål och innehåll i grundskolans styrdokument
  • analys av elevers matematikkunskaper

  Del 2, Kommunikativa aspekter inom geometri, mätning och taluppfattning (Communication in Geometry,Measurement and Number), 4 hp, behandlar:

  • användandet av olika uttrycksformer
  • estetiska uttrycksformen bild med fokus på att utveckla lärande i matematik
  • lärande i matematik och flerspråkighet
  • planering av undervisningssekvenser med utgångspunkt i skolans styrdokument.
 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  OBS! Schemat revideras kontinuerligt, större ändringar kan komma att göras. Ett preliminärt schema finns först en månad innan kursen startar.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Kursansvarig:
  Mona Hverven mona.hverven@mnd.su.se
  Anna Nilsson anna.nilsson@mnd.su.se

   

  Kursadministration:
  kursadministration@mnd.su.se