Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Matematik II för grundlärare årskurs F-3: Geometri, mätning och taluppfattning - kurs inom ULV-projektet

Kursen ges inom ramen för Utländska lärares vidareutbildning (ULV).

Utländska lärares vidareutbildning vid Stockholms universitet

Kursen behandlar ämneskunskaper i matematikämnets didaktik och i matematik, inom geometri, mätning och taluppfattning för undervisning i årskurs F-3, i relation till aktuella styrdokument för grundskolan.