Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Naturvetenskap och teknik för grundlärare årskurs 4-6 - kurs inom ULV-projektet

Kursen ges inom ramen för Utlandsutbildade lärares vidareutbildning (ULV).

Utlandsutbildade lärares vidareutbildning vid Stockholms universitet

Kursen behandlar relevant ämnesteori och ämnesdidaktisk forskning för undervisning i naturvetenskapliga ämnen och teknik i grundskolans årskurs 4-6. Särskilt fokus läggs på undervisningens syften, undersökande arbetssätt, klassrumskommunikation, styrdokument och bedömning.