Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Matematikämnets didaktik, med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 och gymnasieskolan

Kursen behandlar lärande och undervisning i matematik utifrån aktuella styrdokument för årskurs 7-9 och gymnasieskolan samt utifrån relevant forskning i matematikämnets didaktik. Kursen ges som fristående kurs.

Kurssida UM4046
Foto: Niklas Björling

Några centrala matematikdidaktiska teorier tas upp och diskuteras, i synnerhet i relation till eleversbegreppsbildning, men också i relation till resonemang och andra centrala aspekter av matematiklärande. Dessutom behandlas planering, organisation, bedömning och genomförande av undervisning i matematik för olika elevgrupper.

Kursen behandlar även tekniska hjälpmedel (IKT) i relation till elevers lärande.