Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Matematikämnets didaktik, med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 och gymnasieskolan

Kursen behandlar lärande och undervisning i matematik utifrån aktuella styrdokument för årskurs 7-9 och gymnasieskolan samt utifrån relevant forskning i matematikämnets didaktik. Kursen ges som fristående kurs.

Kurssida UM4046
Foto: Niklas Björling

Några centrala matematikdidaktiska teorier tas upp och diskuteras, i synnerhet i relation till eleversbegreppsbildning, men också i relation till resonemang och andra centrala aspekter av matematiklärande. Dessutom behandlas planering, organisation, bedömning och genomförande av undervisning i matematik för olika elevgrupper.

Kursen behandlar även tekniska hjälpmedel (IKT) i relation till elevers lärande.

 • Kursupplägg

  När kursen startat används Stockholms universitets nätbaserade lärplattform Athena för kursinformation, kursuppgifter och inlämningar.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och gruppundervisning.

  Examination

  Kursen examineras genom skriftliga och muntliga redovisningar, samt ett skriftligt prov.

  Examinator

  Karin Landtblom

   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Kursansvarig lärare
  Karin Landtblom, karin.landtblom@su.se

  Studievägledning
  studievagledning.did@su.se

  Utbildningsadministration
  kursadmin.did@su.se