Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Matematikämnets didaktik, med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 och gymnasieskolan

Kursen ges som fristående kurs.

Studenter. Foto: Nikas Björling
Foto: Nikas Björling

Kursen behandlar lärande och undervisning i matematik utifrån aktuella styrdokument för årskurs 7-9 och gymnasieskolan samt utifrån relevant forskning i matematikämnets didaktik.

Några centrala matematikdidaktiska teorier tas upp och diskuteras, i synnerhet i relation till eleversbegreppsbildning, men också i relation till resonemang och andra centrala aspekter av matematiklärande. Dessutom behandlas planering, organisation, bedömning och genomförande av undervisning i matematik för olika elevgrupper.

Kursen behandlar även tekniska hjälpmedel (IKT) i relation till elevers lärande.

  • Schema

    Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
  • Kontakt

     

    Kursadministration:

    kursadministration@mnd.su.se