Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

VFU för inresande lärarstudenter

Kursen är öppen för inresande utbytesstudenter. Undervisningen sker på engelska.

Studenten deltar i skolans verksamhet och organisation samt medverkar i den dagliga verksamheten på relevant stadium.

Kursen fokuserar på lärarstudentens observation och reflektion på VFU-handledares, lärarkollegas eller annan ansvarig lärares undervisning. Studenten planerar och leder undervisning under handledning av VFU-handledare.

Innehållet i kursen utformas utifrån förväntade studieresultat och verksamheten i skolan. En handledningsplan för VFU utformas i samverkan mellan VFU-kurslärare, student och VFUhandledare.