Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Självständigt arbete inom grundlärarprogrammet F-3 med inriktning mot undervisning i matematik, I

Kursen ingår i Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och årskurs 1-3 och ges under utbildningens sjätte termin.

Programsida med studiegång

I kursen genomför du ett forsknings- eller utvecklingsarbete med relevans för din kommande yrkesutövning.