Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Verksamhetsförlagd utbildning IV - Grundlärarprogrammet med inriktning mot årskurs 4-6.

Kursen ingår i Grundlärarprogrammet 4-6.

Studenten deltar i skolans verksamhet och organisation samt medverkar i den dagliga verksamheten pårelevant stadium. Kursen fokuserar på att självständigt organisera, leda och utvärdera undervisning samtformulera mål, bedöma och dokumentera  elevers kunskapsutveckling i svenska, matematik, engelska samtytterligare ett ämne som ingår i studentens utbildning.