Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Verksamhetsförlagd utbildning IV - Grundlärarprogrammet med inriktning mot årskurs 4-6.

Kursen ingår i Grundlärarprogrammet med inriktning mot årskurs 4-6 och ges under utbildningens åttonde termin, för studenter antagna t.o.m. VT 2017.

VFU-information

Studenten deltar i skolans verksamhet och organisation samt medverkar i den dagliga verksamheten på relevant stadium.

Kursen fokuserar på att självständigt organisera, leda och utvärdera undervisning samt formulera mål, bedöma och dokumentera elevers kunskapsutveckling i svenska, matematik, engelska samt ytterligare ett ämne som ingår i studentens utbildning.

Kursen ges i samverkan med verksamma lärare i kommunala och fristående skolor.

 • Kursupplägg

  Under VFU-kurser används den digitala VFU-portföljen som ett pedagogiskt verktyg. Där finns material från kursläraren, studentens VFU-dokumentation samt dokumentation kring eventuella trepartssamtal och VFU-rapport.

  Undervisning

  Innehållet i kursen utformas utifrån förväntade studieresultat och verksamheten i skolan. En handledningsplan för VFU utformas i samverkan mellan VFU-kurslärare, student och VFU-handledare.

  Undervisningen består av handledd praktik i undervisning och övriga moment som ingår i läraruppdraget samt trepartssamtal och seminarier som organiseras av Stockholms universitet.

  Deltagande i all undervisning är obligatoriskt.

  Examination

  Kursen examineras utifrån VFU-handledarens skriftliga omdöme av studentens prestation, dokumentation i digital VFU-portfölj, samt muntlig examination under seminarium.

  Kursens betygskriterier delas ut vid kursstart.

  Examinator

  Lars Forsberg

  Sofie Stenlund

   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Kursansvariga lärare
  Lars Forsberg, lars.forsberg@su.se
  Sofie Stenlund, sofie.stenlund@su.se

  VFU-studierektor
  vfu.did@su.se

  Studievägledning
  studievagledning.did@su.se

  Utbildningsadministration
  kursadmin.did@su.se