Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Undervisning och lärande i naturvetenskap i år F-6

  • 7,5 hp

Kursen ges som valbar kurs i masterprogrammet i naturvetenskapsämnenas didaktik samt som fristående kurs. Kursen ger fördjupade kunskaper om villkor och förutsättningar för undervisning och lärande i de naturvetenskapliga ämnena.

Kursen behandlar utforskande och undersökande arbetssätt där kreativitet, multimodalitet och kroppsligt lärande betonas.

Med utgångspunkt i elevers mångfasetterade erfarenheter uppmärksammas och problematiseras platsens och materialets betydelse, elevers möjlighet till inflytande samt estetiska och etiska perspektiv och deras konsekvenser för lärande.