Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Undervisning och lärande i naturvetenskap i år F-6

Kursen ges som valbar kurs i masterprogrammet i naturvetenskapsämnenas didaktik samt som fristående kurs.

Programsida Masterprogram i naturvetenskapsämnenas didaktik - med studiegång

Du får fördjupade kunskaper om villkor och förutsättningar för undervisning och lärande i de naturvetenskapliga ämnena. Kursen behandlar utforskande och undersökande arbetssätt där kreativitet, multimodalitet och kroppsligt lärande betonas.

 

 • Kursupplägg

  När kursen startat används Stockholms universitets nätbaserade lärplattform Athena för kursinformation, kursuppgifter och inlämningar:

  Athena

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och seminarier.

  Examination

  Kunskapskontroll sker genom skriftliga och muntliga redovisningar.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  OBS! Schemat revideras kontinuerligt, större ändringar kan komma att göras. Ett preliminärt schema finns först en månad innan kursen startar.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Kontakt

  Kursansvariga lärare
  Zeynep Ünsal, zeynep.unsal@su.se
  Cecilia Caiman, cecilia.caiman@su.se

  Studievägledning
  studievagledning.did@su.se

  Utbildningsadministration
  kursadmin.did@su.se