Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Ämnesdidaktik med läroplansteori, kurs inom VAL-projektet

Kursen ges inom ramen för Vidareutbildning av lärare och förskollärare (VAL).

Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen

Kursen behandlar teoretiska och praktiska kunskaper om undervisning och lärande i matematik, teknik och/eller naturvetenskapliga ämnen beroende på de aktuella ämneskombinationerna. I kursen behandlas även planering av undervisning i matematik, teknik och/eller naturvetenskapliga ämnen utifrån olika syften och respektive ämnes särskilda karaktär.

 • Kursupplägg

  När kursen startat används Stockholms universitets nätbaserade lärplattform Athena för kursinformation, kursuppgifter och inlämningar.

  Undervisning

  Undervisningen ges i form av föreläsningar och seminarier.

  Examination

  Kursen examineras genom skriftliga och muntliga redovisningar.

  Examinator

  Jesús Piqueras

  Karim Hamza

   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Kursansvariga lärare
  Jesús Piqueras, jesus.piqueras@su.se
  Karim Hamza, karim.hamza@su.se

  Utbildningsadministration
  kursadmin.did@su.se

  Kontakt VAL
  val@su.se