Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Matematikämnets didaktik B - Ämneslärarprogrammet i matematik, naturvetenskapliga ämnen och teknik

Kursen ingår i Ämneslärarprogrammet i matematik, naturvetenskapliga ämnen och teknik mot årskurs 7-9 eller gymnasieskolan och ges under utbildningens nionde termin.

Studiegångar för ämneslärare i matematik och naturvetenskap

Kursen behandlar teorier, frågeställningar och resultat inom olika forskningsområden i matematikämnetsdidaktik. Områden som bedömning, informations- och kommunikationsteknik (IKT), affekt, flerspråkighet och lärarkunskap behandlas utifrån forskningslitteratur.