Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Matematikämnets didaktik med inriktning mot gymnasieskolans och högskolans matematikutbildning

Kursen ges som valbar kurs inom masterprogrammet i matematikämnets didaktik, men kan även läsas som fristående kurs.

Programsida Masterprogram i naturvetenskapsämnenas didaktik - med studiegång

Kursen behandlar matematikdidaktiska resultat och teorier i relation till matematikundervisning i gymnasieskolan och högskolan. I kursen ges en överblick av didaktiska forskningsresultat i relation till matematiska resonemang, matematiska bevis samt generalisering och abstraktion av matematiska idéer.

Kursen ges i samarbete med Matematiska institutionen.

Observera att kursen endast ges varannan vårtermin. Nästa kurstillfälle är VT 2023.

 • Kursupplägg

  När kursen startat används Stockholms universitets nätbaserade lärplattform Athena för kursinformation, kursuppgifter och inlämningar.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och seminarier.

  Examination

  Examination sker genom skriftlig och muntlig redovisning.

  Examinator

   

   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Kontakt

  Kursansvarig lärare
   

  Studievägledning
  studievagledning.did@su.se

  Utbildningsadministration
  kursadmin.did@su.se