Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Matematikämnets didaktik med inriktning mot gymnasieskolans och högskolans matematikutbildning

  • 7,5 hp

Kursen ges som valbar kurs i Masterprogrammet i matematikämnets didaktik samt som fristående kurs. Kursen ges i samarbete med Matematiska institutionen.

Kursen behandlar matematikdidaktiska resultat och teorier i relation till matematikundervisning igymnasieskolan och högskolan. I kursen ges en överblick av didaktiska forskningsresultat i relation tillmatematiska resonemang, matematiska bevis samt generalisering och abstraktion av matematiska idéer.

Några teorier som använts i sådana studier behandlas mer ingående, t.ex. begreppsbilder, process/objekt och tröskelbegrepp. Undervisning och lärande inom området matematisk analys fokuseras som ett exempel på hur resultat och teorier kan kopplas till ett specifikt ämnesområde.