Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Matematikämnets didaktik med inriktning mot gymnasieskolans och högskolans matematikutbildning

Kursen ges som valbar kurs i Masterprogrammet i matematikämnets didaktik samt som fristående kurs. Kursen ges i samarbete med Matematiska institutionen.

Programsida Masterprogram i naturvetenskapsämnenas didaktik - med studiegång

Kursen behandlar matematikdidaktiska resultat och teorier i relation till matematikundervisning i gymnasieskolan och högskolan. I kursen ges en överblick av didaktiska forskningsresultat i relation till matematiska resonemang, matematiska bevis samt generalisering och abstraktion av matematiska idéer.

 

 • Kursupplägg

  När kursen startat används Stockholms universitets nätbaserade lärplattform Athena för kursinformation, kursuppgifter och inlämningar:

  Athena

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och seminarier.

  Examination

  Kunskapskontroll sker genom skriftlig och muntlig redovisning.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  OBS! Schemat revideras kontinuerligt, större ändringar kan komma att göras. Ett preliminärt schema finns först en månad innan kursen startar.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Kontakt

  Studievägledning
  studievagledning.did@su.se

  Utbildningsadministration
  kursadmin.did@su.se