Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Matematikämnets didaktik, självständigt arbete

Kursen ingår i Masterprogram i matematikämnets didaktik.

Programsida Masterprogram i matematikämnets didaktik - med studiegång

Kursen utgörs av ett självständigt arbete i form av en studie med relevans för matematikämnets didaktik. Det innefattar planering, genomförande och rapportering. I kursen ingår även att vara opponent på annan studentsarbete och försvara sitt eget arbete.

 • Kursupplägg

  När kursen startat används Stockholms universitets nätbaserade lärplattform Athena för kursinformation, kursuppgifter och inlämningar:

  Athena

  Undervisning

  Undervisningen består i huvudsak av självständigt arbete under handledning av huvudhandledare alternativt biträdande handledare. Det självständiga arbetet genomförs i relation till den forskning som bedrivs vidinstitutionen.

  Examination

  Kunskapskontroll sker genom skriftlig och muntlig redovisning av vetenskapligt arbete inom matematikämnets didaktik på svenska eller engelska, posterpresentation på engelska av det vetenskapligaarbetet samt opposition på ett annat självständigt arbete.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kontakt

  Kursansvarig:
  Jesùs Piqueras
  jesus.piqueras@mnd.su.se

   

  Kursadministration:
  kursadministration@mnd.su.se