Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Matematikämnets didaktik, självständigt arbete

Kursen ingår i masterprogrammet i matematikämnets didaktik.

Programsida med studiegång

Kursen utgörs av ett självständigt arbete i form av en studie med relevans för matematikämnets didaktik. Det innefattar planering, genomförande och rapportering. I kursen ingår även att vara opponent på en annan students arbete och försvara sitt eget arbete.

Det självständiga arbetet genomförs inom ramen för ett brett utbud av aktuella forskningsprojekt i matematikämnets didaktik. Hitta inspiration till ditt självständiga arbete i matematik:

Projekt för självständigt arbete